NDP 'lokt' VHP uit tijdens ‘meet the people campagne’

Frontfoto 1
Frontfoto 2Enkele NDP’ers hebben maandag omstreeks 17.30 uur in de middag middels luide muziek getracht een groep VHP’ers uit te lokken tijdens hun ‘meet the people campagne’ in de Kasoedjieweg te Clevia. ‘Het is gelukkig niet uitgemond in een woordenwisseling. Toen we de groep in de verte zagen, hebben we onze mensen voorgehouden om zich correct te gedragen’, geeft de voorzitter van de VHP Jongeren Paramaribo, Kishan Ramsukul, te kennen in gesprek met Dagblad Suriname. De VHP’ers waren in een groep van bijkans 70 personen bezig met hun ‘meet the people campagne’ (het afleggen van huis aan huis bezoeken bij de bewoners). De wijken Clevia en Morgenstond waren maandag aan de beurt.
Toen de VHP’ers in de Kasoedjieweg liepen, zagen zij de paarse menigte al vanuit de verte. De NDP’ers – bijkans 20 personen – waren vergezeld van 2 wagens met luide muziek. Dit is ook op de camera vastgelegd. ‘Het was duidelijk dat de groep NDP’ers op confrontatie uit was. Ze waren niet bezig met een partijgelieerde activiteit in de betreffende buurt. Ook was er geen vergadering uitgeschreven in die buurt’, merkt Ramsukul op. Hij meent dat de NDP’ers puur erop uit waren om de VHP’ers uit te lokken. ‘Maar wij hebben ons niet uit het veld laten slaan, ondanks luide muziek van de NDP. We hebben ze correct en beleefd gegroet en zijn verder gelopen.’ Hierna maakte de NDP-groep rechtsomkeer. Ramsukul werkte de ‘meet the people campagne’ verder af en tot slot werd een vergadering belegd te Morgenstond. Het beleggen van een vergadering na de afloop van de huis aan huis bezoeken is standaard. In aanloop naar de verkiezingen staan vooral de politieke partijen NDP en VHP tegenover elkaar.
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!