Ministerie van Sport- en Jeugdzaken doet schenking

Ministerie van Sport en Jeugdzaken ondersteunt.1Minister Adna van Sport- en Jeugdzaken heeft de Nurusshobri Islamic Foundation of Suriname een airco geschonken. Deze foundation heeft een school geopend voor een ieder die behoefte heeft aan islamitische kennis, in het bijzonder de jeugd. Omdat de jongeren in de middaguren in de hitte de lessen volgen, is door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken zorg gedragen voor de koeling van de leslokalen.
Voor het ministerie is het van belang dat aan jeugdigen de mogelijkheden geboden wordt om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige burgers met respect voor anderen en het actief deelnemen aan het sociaaleconomisch leven. Middels het overhandigen van de airco units is het ministerie een belofte nagekomen.

error: Kopiëren mag niet!