OW-ambtenaar geeft stemadvies op hoorzitting

dblogoVrijdagavond werd de reeks van hoorzittingen voortgezet in het bestuursressort Noord-Oost. De ressortraad van Munderbuiten hield zijn hoorzitting op de OS Munderbuiten gelegen aan gelijknamige straat. De opkomst was teleurstellend ondanks de oproepen middels soundtrucks en de vele afgegeven uitnodigingsbriefjes. Burgers zijn niet geïnteresseerd in hoorzittingen, maar verwijten hun regionale vertegenwoordigers. Nadat de ressortraad zijn conceptressortplan had gepresenteerd, bestond de mogelijkheid voor burgers om hun bijdrage te leveren. Enkele burgers maakten gebruik van die gelegenheid om het aanwezige publiek ook op te roepen om te stemmen op de NDP. Een vertegenwoordiger van de raad handelde hier en daar corrigerend. Een vrouwelijke ambtenaar van het ministerie van Openbare Werken kreeg het woord en werd naar voren gehaald. De ambtenaar hield de bewoners voor dat zij de wensen van hen had gehoord en dat er binnenkort een speciale machine zal worden ingezet om de lozingen op te halen. Ze gaf de garantie dat het ophalen van lozingen een kwestie van tijd is. Mocht het werk niet af zijn, moeten de mensen deze regering nog vijf jaren geven om het werk af te maken. Daarbij gebruikte zij ook body language om de vijf jaren uit te drukken en zei uitdrukkelijk om te stemmen op deze regering. ‘Ze werd niet gecorrigeerd’, zegt het aldaar aanwezige districtsraadslid van Paramaribo, Samie Ramjiawan.
Hoorzitting moet nietig verklaard worden
‘Reden genoeg voor mij om de hoorzitting te verlaten, omdat de NDP haar mensen maar niet leert om partijpolitiek buiten de hoorzitting te houden. Waren het aanhangers van een andere politieke partij die partijpolitiek hadden bedreven, zou er moord en brand worden geschreeuwd. Ingrijpen van de districtsraad was niet mogelijk, omdat de hoorzitting sec iets is van de ressortraad. De wet schrijft voor dat de zitting een openbaar karakter moet hebben en geen politieke bijeenkomst moet zijn. Er was geen lid van het districtsbestuur om eventueel het woord te kunnen voeren namens het ministerie van OW. Geen hoogwaardigheidsbekleder en ook geen functionaris van het commissariaat om de zitting te kanaliseren. In vergelijking met de hoorzittingen van 2014 zijn die naar tevredenheid gehouden, daar er gezorgd werd voor een conferencier om politieke propaganda buiten de zitting te houden. Vrijdagavond liep het totaal verkeerd af. Het is meer dan logisch dat de hoorzitting van Munder nietig verklaard zal moeten worden en binnen de kortste keren opnieuw moet worden gehouden.’ Dit zal moeten gebeuren ter voorkoming van herhaling en moet tevens dienen als waarschuwing voor de andere te houden hoorzittingen om partijpolitiek buiten de deur te houden. Tijdens een hoorzitting op Blauwgrond werd enkele jaren geleden de NDP-partijkrant ‘Krin Denki’ verspreid onder het publiek. De hoorzitting van ressort Centrum zal worden gehouden op het Plein van 12 Mei aan de Van Idsingaweg. Daar wapperen er reeds NDP-vlaggen. Dit komt over alsof de hoorzitting een NDP-aangelegenheid zal worden. Deze lastige situatie zal worden besproken binnen de dr-cluster Welgelegen/Munderbuiten/Weg naar Zee. Hierna zal die worden voorgelegd aan dc Miranda, onder wie de ressorten vallen.

error: Kopiëren mag niet!