Minister Algoe: “Hij is toch zelf minister van Justitie en Politie geweest?

aSureshTijdens de NDP ressortvergadering te Kwatta heeft de lijsttrekker van de NDP en tevens minister van LVV, Suresh Algoe, het publiek aangegeven dat de tegenpartij vaker aangeeft dat het qua veiligheid en de aanpak van corruptie niet goed gaat in het land. “Hij is toch zelf minister van Justitie en Politie geweest? Waarom heeft hij het niet opgelost als hij zo geweldig was?”. Hetzelfde geldt volgens Algoe ook voor corruptie. Volgens hem moeten de mensen geen leugens verkondigen, door aan te geven dat het niet veilig is in Suriname. Hij is voorstander van een publieke debat over wie wel of niet corrupt is geweest. Volgens Algoe is het overal in de wereld zo dat het af en toe onveilig is in het land. De NDP is er om te investeren in het land en in de jeugd. “De NDP’er is er niet om te investeren in gevangenissen” merkte hij verder op. Door te investeren in de jeugd wordt voorkomen dat jongeren het verkeerde kiezen. Hierdoor zal men ook minder gevangenissen nodig hebben.
Toen de president in 2011 aankondigde te starten met de teelt van cacao, vond de tegenpartij dat ze het beter zullen doen. “Maar ze hebben het nooit eerder gedaan.” Het hele terrein achter de landbouwcoöperatie Kwatta en achter te markt, dat eigendom was van de coöperatie is verkaveld. De huidige regering zal er volgens Algoe alles aan doen om dat stukje terrein in te trekken. Het is de bedoeling dat er een packing house komt voor de verwerking van groente.
In gesprek met Dagblad Suriname geeft Algoe te kennen dat hij al gestart is met het voeren van gesprekken met de minister van RGB over de te nemen stappen. Amzad Abdoel, parlementariër, merkte op dat er heel wat Surinamers van Haïtiaanse afkomst aanwezig waren. Deze mensen hebben volgens hem jaren moeten wachten op hun nationaliteit. Volgens hem hebben meer dan 1800 Haitianen de nSurinaamse nationaliteit verkregen. “We hebben het niet geregeld omdat ‘zij’ het niet gedaan hebben, maar omdat deze mensen een bijzondere bijdrage leveren aan de agrarische sector” merkte hij verder op. Hij hield het publiek ook voor dat Suriname de hoogste economische groeipercentage van de regio heeft. Volgens hem wordt Suriname over 15 jaar daadwerkelijk Dubai zoals collega Andre Misiekaba eerder stelde. “We hebben geen enkele vee van geen enkele veestapel nodig, we hebben een hoeder nodig”.
Veel sprekers hadden het over de sociale wetten die zijn aangenomen en de verworvenheden van de huidige regering.
Veel Surinamers van Haïtiaans afkomst
Het opmerkelijke van deze vergadering was dat er veel Surinamers van Haïtiaans afkomst aanwezig waren. De mensen op straat gingen ervan uit dat deze mensen pas hun nationaliteit hebben verkregen en dat ze op basis daarvan hun steun geven aan de paarse partij. Later zou anders blijken. Na de vergadering mochten de aanwezige landbouwers mest in ontvangst nemen, dat beschikbaar werd gesteld door het ministerie van LVV. Onder de aanwezigen bevonden zich ook de parlementariërs Rashied Doekhie van Nickerie en Theo Vishnudath van Wanica.

error: Kopiëren mag niet!