Vishnudatt vraagt 5 ha grond aan in Saramacca

dblogoAarti Vishnudatt van het kabinet van de president en mogelijke DNA-kandidaat van de Nationale Democratische Partij (NDP) in Saramacca, heeft een perceel van 5 hectare in het voornoemde district aangevraagd. Dit blijkt uit stukken waarop Dagblad Suriname de hand heeft kunnen leggen. Uit de stukken blijkt echter dat het perceel, gelegen te Uitkijkpolder no. 92, reeds op 1 maart 2011 was aangevraagd door de ondernemer en landbouwer Avinash Rambali. Deze zegt dat het perceel decennialang door zijn familie voor landbouwdoeleinden werd gebruikt. De landbouwer die de traditie voortzet, heeft meerdere malen een aanvraag bij het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) gedaan. Desondanks wordt hij steeds van het kastje naar de muur gestuurd en heeft hij tot nu toe geen grondbeschikking in handen. Nadat hij het perceel volledig beplant had, hoorde hij tot zijn schrik dat het perceel was toegewezen aan Vishnudatt. RGB heeft hem nu medegedeeld dat zijn oorspronkelijke stukken zijn verdwenen. De landbouwer had gelukkig nog enkele stukken bewaard, waarmee hij zijn verhaal waar heeft kunnen maken. Volgens Rambali had hij reeds alle vereiste adviezen binnen van de verschillende overheidsinstanties. “Toch wordt de aanvraag van Vishnudatt, van 3 april 2012, in behandeling genomen en mogelijk ook goedgekeurd”, stelt de boer.
Percelen aangevraagd voor openbare doeleinden
Vishnudatt met deze informatie geconfronteerd, zegt aan Dagblad Suriname dat zij niet inhoudelijk op deze zaak kan reageren, omdat zij meerde percelen in Saramacca zou hebben aangevraagd. “Ik heb een paar percelen aangevraagd voor openbare doeleinden. Wij zijn tevens bezig met verkavelingsprojecten”, stelt de kabinetsmedewerker. Vishnudatt adviseert Rambali om zich naar de juiste instanties te wenden om zijn probleem opgelost te krijgen. Zij gaat ervan uit dat zij een rechtsgeldige aanvraag heeft ingediend. Vishnudatt kon in haar reactie niet aangeven waarom zij percelen voor openbare doeleinden moet bezitten en welke openbare werken zij zal uitvoeren.
Beroep op minister Relyveld
De voorzitter van de Boerenorganisatie Uitkijk en Erfpachtpolder, Radjen Jewlal alias ‘Brood’, zegt dat dit probleem al jaren een rol speelt. Volgens hem is het vaker voorgekomen dat percelen van boeren op slinkse wijze worden onteigend. Hij verzoekt minister Relyveld een halt hieraan toe te roepen door de grondpapieren zo snel mogelijk in orde te maken. De landbouwers en de boeren van Uitkijk- en Erfpachtpolder in het ressort Jarikaba, Saramacca, hebben zich onlangs gebundeld tot een boerenorganisatie. Het ligt in de bedoeling dat alle activiteiten van de boeren in dit ressort in kaart gebracht worden, waardoor men dialoog kan voeren met betere perspectieven voor de boeren. Deze organisatie zal in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de boeren bijstaan met adviezen, vorming en ontwikkeling, begeleiding en ondersteuning, waardoor de productie verhoogd kan worden.
Dagblad Suriname heeft eerder ook melding gemaakt van grondaanvragen die door familieleden van NDP-bonzen in Saramacca zijn gedaan, waaronder de voormalige dc van Saramacca (Aroenkoemar Ramdhani), NDP-assembleelid Frits Moesafirhoesein, hoofdbestuurslid Clifton Koorndijk en kernlid Sandjai Badjalala. De percelen variëren tussen de 5 en 11 hectare en de aanvragen zijn allemaal op één dag ingediend: 8 december 2014. Het betreft gronden die zijn aangevraagd te Kampong Rewel (Kampong Baroe), enkele kilometers verwijderd van de hoofdplaats Groningen.
FR

error: Kopiëren mag niet!