Kinderlijn lanceert website www.bel123.org

dagblad-surinameDe waarnemend directeur Jacintha Jong-A-Lock-Dundas van de Kinder- en Jongerentelefoon (KJT), vertelt aan Dagblad Suriname dat er recentelijk een website (www.bel123.org) gelanceerd is. De website moet gezien worden als een uitbreiding van de dienstverlening. ‘Het heeft twee doelen. Wij zijn namelijk bereikbaar voor die doelgroep die op het net zit en het tweede is dat wij informatie kunnen geven en kinderen kunnen nu ook cases indienen via het net. Scholen kunnen een aanvraag plaatsen via het net als zij willen dat we bijvoorbeeld komen praten over een bepaald thema op school. Op onze website staat er ook informatie over hoe de KJT werkt. De mogelijkheden om op een forum te discussiëren, bestaat ook. De website is pro Deo gemaakt door Bit Dynamics en we hebben de medewerking gehad van PTC. Met Prikimi (Preventie Kindermishandeling) hebben we samen de launch gedaan en het is een project van IGSR. Er wordt gewerkt met schoolleiders en we hebben zorgcoördinatoren getraind op scholen om kindermishandeling te identificeren en ermee om te gaan.’
‘KJT is een kinderhulplijn met als doelgroep personen van 6-25 jaar en wij bieden kinderen de mogelijkheid om gratis op een mobiel of huistelefoon te bellen. Kinderen mogen bellen als ze iemand nodig hebben om mee te praten en een luisterend oor te bieden, maar ook voor ernstige gevallen zoals meldingen van mishandeling. En afhandeling doen we dan met de autoriteiten die daarmee belast zijn. We gaan naar scholen om preventief bezig te zijn, dus met jongeren te praten over verschillende thema’s. De hulplijn wordt ook regelmatig gebeld door volwassenen die advies vragen. Ze zoeken een balans tussen de nieuwe en oude opvoedingsstijl.’ Er kan gratis en anoniem gebeld worden naar de kindertelefoon van 8.00 tot 16.00 uur op het nummer 123.
Een pilotproject dat het signaleren van en het handelen bij kindermishandeling moet ondersteunen, is Prekimi. Dit is een samenwerkingsverband van de leerstoel Klinische Psychologie (aan het IGSR) met een aantal instanties en organisaties die werken met en voor kinderen. Er werken 100 scholen van het basisonderwijs aan de pilot mee. Er wordt gelet op signalen van verwaarlozing en geweld tegen kinderen. ‘We proberen zo tijdig mogelijk in te grijpen door met de verzorgers te gaan overleggen. Van deze scholen zijn de zorgcoördinatoren, de medewerkers leerlingenzorg, de schoolleiders en de inspecteurs getraind in het herkennen van signalen van verwaarlozing en mishandeling. De pilotscholen zijn instellingen waar er een gecertificeerde zorgcoördinator en/of een medewerker leerlingenzorg werkzaam is.’ Tijdens de begeleiding van de leerlingen maken de betrokken deskundigen gebruik van een ‘Handelingsprotocol’. Het protocol beschrijft de stappen die kunnen worden genomen bij vermoedens van kindermishandeling en geeft dat weer in een stappenplan.

error: Kopiëren mag niet!