Hooghart vraagt aandacht pg naar geldigheid loterijtrekkingen Suribet

Desire Hooghart
Desire Hooghart
Directeur Desire Hooghart van de Nationale Loterij Suriname (NLS) hekelt het feit dat loterijbedrijven, waaronder Suribet, zich niet houden aan vergunningsvoorwaarden door NLS niet bij hun loterijtrekkingen te betrekken. Volgens Hooghart zou elke vergunninghouder bij wet verplicht zijn om de NLS voor technische assistentie te betrekken. Suribet deed dat vroeger wel, maar zou in mei 2013 overgegaan zijn om de loterijwaakhond te negeren. Op den duur is de maat volgens Hooghart vol en heeft hij besloten om zich te richten tot de procureur-generaal om de zaak grondig te onderzoeken. Volgens de NLS-directeur is de hamvraag of de afgelopen trekkingen van Suribet wel rechtsgeldig zijn verlopen, omdat deze dan bloot waren gesteld aan mogelijke frauduleuze zaken. ‘Met de politie alleen op een trekking, is die trekking dan illegaal’, redeneert Hooghart. Sinds de afkondiging van de Wet Kansspelen (gaming board) krijgt de NLS volgens Hooghart het gevoel alsof zij niet zoveel invloed of zeggenschap meer heeft op geldloterijen. Volgens Hooghart zou de wet in feite weinig kracht moeten hebben, omdat die slechts is afgekondigd. De overheid zou nog body aan dit orgaan moeten geven.
Hooghart eist dat alle geldtrekkingen volgens de regels verlopen. In het schrijven naar de pg zegt de directeur dat de afgevaardigden van de NLS, na herhaaldelijk aandringen, de deur worden gewezen. Volgens Hooghart is in een brief, afkomstig van het ministerie van Justitie en Politie van 6 mei 2014, duidelijk aangegeven dat aan de NLS krachtens de resolutie van 25 maart 1997 no. 2293 de bevoegdheid is gegeven ten aanzien van de plaats en de wijze van trekking. Hieruit moet volgens hem geconcludeerd worden dat alle trekkingen bij de NLS moeten gebeuren. Deze waarschuwingsbrieven zijn van zowel de NLS als het ministerie van Justitie en Politie gericht aan Suribet, maar er wordt geen gehoor aan gegeven. Indien de loterijinstelling van plaats wenst af te wijken, dan heeft de directie van de NLS de bevoegdheid om toestemming te geven.
Onderzoek naar loterijtrekking Tropicana Hotel & Casino
Na heel wat waarschuwingen heeft Hooghart samen met het ministerie van Justitie en Politie ook brieven gericht aan waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday, waarin wordt gevraagd om een onderzoek in te stellen naar twee geldloterijen, die in het Tropicana Hotel & Casino zijn gehouden gedurende de periode 23 tot en met 25 november 2014. Dit verzoek werd gedaan, omdat het controleorgaan, het Instituut Toezicht Controle Kansspelen, nog niet functioneert. Deze brief is op 2 februari 2015 gestuurd.
De NLS is volgens Hooghart ook één van de instanties die technisch advies verschaffen of het verantwoord is een loterij te houden. Deze documenten zouden de NLS en de ministeries van Justitie & Politie en Financiën niet hebben gepasseerd. Op basis daarvan was toentertijd een schrijven naar minister Edward Belfort gestuurd, waarin de bewindsman op den duur de pg om een onderzoek heeft gevraagd. NLS is volgens de directeur een sui generis en vraagt daarom vergoeding voor de technische assistentie. Volgens Hooghart wordt dit geld gebruikt om het bedrijf in stand te houden. Hooghart vindt dat al deze problemen veroorzaakt worden door de voorzitter van de Vereniging van Casinohouders, Jules Ramlakhan. Deze heeft vaker gesteld dat de NLS helemaal geen recht van spreken heeft en ook niet bevoegd is een dergelijk onderzoek te doen. Hij hamert erop dat de NLS volgens de wet ‘niet bestaat’. Het is de gaming board die controle zou moeten uitoefenen op loterijen en casino’s. Eerder heeft korpschef Tjin Liep Shie ook in een brief gesteld dat de Nationale Loterij Suriname (NLS) geen enkele wettelijke bevoegdheid heeft om toezicht te houden bij welke loterijtrekking dan ook. De Vereniging van Casinohouders heeft al haar leden op de hoogte gebracht van de brief van korpschef Tjin Liep Shie. De VCS stelt al jaren dat de NLS deze bevoegdheid niet heeft. Ook stelde de Vereniging dat de NLS geen enkele wettelijke basis bezat om gelden te ontvangen. Er zou in de afgelopen jaren naar schatting rond de SRD 10 miljoen zijn ontvangen. Er is op 5 november 2012 hierover een onderzoek gevraagd aan De Nationale Assemblee, omdat alle gelden door NLS ontvangen wettelijk de staatskas toebehoren. De VCS roept haar leden op om de betaalde gelden terug te vorderen, omdat nu van officiële zijde blijkt dat deze bedragen onverschuldigd zijn ontvangen.
FR

error: Kopiëren mag niet!