Jong Rambaan stapt naar rechter na afwijzing protest door SVB

1 Jong Rambaan 1
1 Jong Rambaan 2De SV Jong Rambaan zal de gang naar de groene tafel bewandelen om haar recht te zoeken in de zaak waarbij de Nederlandse stagiaire Mark van Veenendaal lopende de competitie is ingeschreven bij SV Deva Boys. Jong Rambaan had een protestbrief ingediend bij de SVB tegen het meespelen van Van Veenendaal in de wedstrijd tegen hen, welke met 0-1 is verloren. De SVB heeft dit protest afgewezen. Voor Deva Boys-voorzitter Ravin Changoer is het: ‘case closed’. ‘Het is een afgedane zaak voor ons en we focussen ons nu op de volgende competitiewedstrijd, en wel tegen SV Voorwaarts’, geeft hij aan. Dat Jong Rambaan naar de rechter stapt, daar ligt Changoer ook niet wakker van. ‘Jong Rambaan gaat de SVB voor de rechter slepen. Deva Boys is geen partij in deze’, geeft de voorzitter aan.
De SVB heeft deze zaak behandeld, waarbij gehoord is de raadsman van Jong Rambaan, mr. Delano Landvreugd, en de voorzitter van Deva Boys, drs. Ravin Changoer. De protestcommissie van de SVB heeft de zaak afgewezen, omdat er in voldoende mate is aangetoond dat aan de vereisten van artikel 5 van het competitiereglement is voldaan. ‘Aan de vereiste dat de speler zich ‘metterwoon’ in Suriname dient te vestigen, is naar het oordeel van de protestcommissie invulling gegeven middels het verkregen kortverblijf en de opgave van het woonadres. Hiermee is aan het woord ‘metterwoon’ geen andere betekenis is gegeven dan die van een ‘vaste woon- en verblijfplaats’, motiveert de SVB haar besluit. De SVB heeft als overweging mee genomen dat de Fifa bepaalde richtlijnen heeft voor de transfer van buitenlandse amateurspelers en dat er hiervoor door de Fifa goedkeuring is verleend voor de transfer.
‘We gaan door met de ons beschikbare rechtsmiddelen welke ons ter beschikking staan’, geeft Jong Rambaan aan in een reactie aan Dagblad Suriname. ‘Het besluit is afgewezen, omdat de SVB vindt dat een verblijfsvergunning aangeeft dat de speler zich metterwoon hier in Suriname heeft gevestigd, daar de speler over een vaste verblijfplaats beschikt. Echter zijn wij van mening dat iemand zich pas metterwoon heeft gevestigd in Suriname, als hij zijn sociaal leven in Suriname leidt. In dit geval blijkt dit niet zo te zijn’, geeft Jong Rambaan aan. ‘De SVB is ook voorbij gegaan aan de punten genoemd in artikel 5 lid 2 d en f op basis waarvan ons protest is gebaseerd. Deze documenten heeft de SVB niet aan ons kunnen tonen. Zij vinden eerst dat ze op basis van FIfa-regels hebben gehandeld, maar kunnen ons niet aangeven op grond van welk Fifa-artikel dit is gedaan. Verder vindt de SVB dat de opening gemaakt op de spelerslijst van Deva Boys om de speler Wallace Hek af te voeren, niets te maken heeft met het protest. Wij zijn van oordeel van wel, omdat er hierdoor ruimte gecreëerd is om nog twee spelers toe te voegen op de spelerslijst zodat men precies op het aantal van 30 komt. Trouwens in een krantenbericht had Deva Boys zelf aangegeven dat ze bezig zijn met twee stagiaires. Uit verder onderzoek is ook gebleken dat de speler Hek niet voorkomt op de spelerslijst van Deva Boys’ 82’, stelt Jong Rambaan.

error: Kopiëren mag niet!