Sasur-voorzitter: “Vonnis SRS is een waarschuwing naar overige mediabedrijven”

Voorzitter Prim Ramlal van de Stichting Auteursrechten Suriname (Sasur) zegt aan Dagblad Suriname dat de rechter in kort geding met haar vonnis in de zaak van de Stichting Radio-omroep Suriname (SRS) duidelijk heeft aangegeven dat het illegaal gebruiken van muziek niet zal worden getolereerd. Het mag volgens hem als een waarschuwing beschouwd worden voor overige mediabedrijven, waarvan enkele binnenkort wederom bezoek van Sasur zullen krijgen. Sasur mag de bezittingen van SRS verkopen. Het staatsmedium had een kort geding aanhangig gemaakt tegen Sasur om het beslag op te heffen. Rechter Alida Johanns heeft geoordeeld dat het intrekken van de beschikking geen invloed heeft op de bevoegdheden van Sasur over het handhaven van de auteursrechten, vallende onder haar repertoire, op grond van artikel 1 van de Auteurswet. Sasur mag volgens Ramlal op grond van dit artikel nog steeds optreden als gemachtigde van rechthebbenden. De Sasur-voorzitter vindt dat Johanns hiermee een betere interpretatie van de wet heeft gegeven dan haar collega Marie Mettendaf in de zaak contra SS Promotions eerder in 2014. Mettendaf oordeelde in dat kort geding dat Sasur de bij wet vereiste toestemming ontbeert om haar bemiddeling te verlenen. Volgens Mettendaf is bemiddeling een totaal pakket dat o.a. omvat het verlenen of weigeren van toestemming en handhaven van rechten c.q. in rechte optreden tegen inbreuken op die rechten. Op grond hiervan was eveneens aannemelijk geworden dat meergenoemde ministeriële beschikking voor de totale bemiddeling geldt ongeacht of het handelen als bedrijf al dan niet op eigen naam is.
Gesprekken voor schikking gaande
Ondertussen zegt Ramlal begrepen te hebben dat er hoger beroep door het mediabedrijf zal worden aangetekend om dit vonnis te vernietigen. Volgens de Sasur-voorzitter zou dit geen belemmering moeten vormen bij het veilen van de bezittingen van het staatsmedium, omdat dat betrekking heeft op een eerder vonnis dat al lang in kracht van gewijsde is gegaan. SRS was eerder gevonnist om geen muziek uit het repertoire van Sasur te gebruiken. Zij bleef dat toch doen, waardoor het auteursrechtenbureau genoodzaakt was op te treden. Het bureau is volgens hem bezig om mensen wegwijs te maken hoe verder ermee om te gaan. In dit kader zijn er ook gesprekken gaande om tot een schikking te komen met SRS. Indien dit zover is, hoeven de eigendommen van het staatsmedium niet meer op de veiling te worden gegooid. Ramlal zegt dat hij uitkijkt naar een oplossing buiten de groene tafel om. “Er is altijd een oplossing. Mensen moeten alleen bereid zijn om mee te werken”, stelt de voorzitter van het auteursrechtenbureau. Indien SRS al voldaan had aan het bedrag dat zij in eerste instantie had moeten betalen, was het volgens hem niet zover gekomen. Het bedrag dat SRS moet betalen is intussen opgelopen tot ongeveer SRD 1 miljoen. Het is volgens hem daarom niet zo dat Sasur mediabedrijven op de vingers tikt. Het zou bij wet geregeld zijn dat men zonder toestemming geen muziek mag gebruiken. Hoewel de beschikking van Sasur formeel reeds in 2013 is ingetrokken, zegt Ramlal dat de werkzaamheden van het bureau niet staan en vallen met de beschikking van de minister. Dit is keer op keer ook duidelijk gemaakt, want niet de bewindsman bepaalt wat een particulier wel of niet mag doen.
Ramlal vindt dat de minister een beschikking heeft gegeven om licentieovereenkomsten met mediabedrijven te sluiten. Nu vindt de minister het niet meer nodig dat Sasur dat doet, waardoor hij zijn toestemming heeft ingetrokken. Deze intrekking geeft de muziekgebruiker geen vrijbrief om alles te doen en te laten als het om muziek gaat. Willen de muziekgebruikers overgaan tot legaal muziekgebruik, dan moeten ze toestemming hebben van of de auteur of Sasur. “De wet staat boven alles en die verbiedt een ieder om illegaal muziek te gebruiken”, aldus Ramlal. Volgens Sasur vertegenwoordigt het zowel Surinaamse als buitenlandse toonkunstenaars. Overigens heeft geen van hen nog ooit een cent uitgekeerd gekregen. Sasur gaat er nu vanuit, dat er geen toestemming nodig is van de staat om artiesten te vertegenwoordigen en geld te innen.
FR

error: Kopiëren mag niet!