Delegatie IsDB brengt oriëntatiebezoek aan haven Nickerie

De delegatie van de Islamic Development Bank (IsDB), die in Suriname vertoeft, heeft tezamen met districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh een oriëntatiebezoek gebracht aan de haven van Nickerie. Het gaat om enkele toppers en technici van de IsDB. De oriëntatie heeft vanuit het water plaatsgehad. Tijdens het bezoek is er nagegaan wat er nog gedaan moet worden aan de haven en on-shore-faciliteiten. Volgens districtscommissaris Joeloemsingh zijn er hierover gesprekken gevoerd. Er is ook nagegaan hoe de uitbaggering van de Nickerierivier moet geschieden, zodat grote schepen zonder enige problemen de haven kunnen binnenvaren. Deze aandachtspunten zijn door de delegatie meegenomen voor verdere bespreking met de ministers van Transport, Communicatie en Toerisme en Financiën. Goede havenfaciliteiten zijn belangrijk voor de economie van het district, maar ook voor de regio.

error: Kopiëren mag niet!