Oemraw: ‘Rijstsector in grote problemen’

‘De rijstsector is in grote problemen.’ Dit zegt de voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA), Harinanan Oemraw, die zeer gebelgd is over de huidige situatie in de rijstsector. Dit zegt hij naar aanleiding van een artikel in een eerdere editie van Dagblad Suriname, waarin de padieboeren aangeven het herhaaldelijk watertekort beu te zijn. Volgens Oemraw hebben de pompen te Wakay enkele dagen inderdaad stilgelegen doordat er geen brandstof aanwezig was. Nu zijn de pompen weer operationeel. Volgens hem doet de directeur van het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijnprojekt (OWMCP) wel moeite om de problemen bij de pompen snel te verhelpen.
‘Maar de pompen van Wageningen raken afwisselend na acht dagen defect’, zegt de SPBA-voorman. Volgens hem heeft de coördinator van LVV een aannemer, die geen kennis heeft van de pompen, belast met de renovatie ervan. ‘Door gebrek aan deskundigheid kost het de Staat veel geld en wij raken achter met de inzaai en bemesting van onze padie. Velen hebben opnieuw moeten bemesten doordat hun meststoffen verloren zijn gegaan door onvoldoende watertoevoer.’ Oemraw zegt dat de pompen in Wageningen na defect te zijn geraakt, minimaal acht dagen stil liggen. Hij vreest dat de pompen binnen de kortste tijd niet meer bruikbaar zullen zijn. Het hoofdaanvoerkanaal is dichtbegroeid, waardoor het water niet optimaal kan stromen. Hierdoor kunnen de pompen ook niet optimaal functioneren. De SPBA-voorzitter zegt de autoriteiten hiervan op de hoogte gesteld te hebben. Hij hoopt dat de minister van LVV inkomt, anders zal de situatie verergeren.

error: Kopiëren mag niet!