Belfort: ‘Together we can turn back crime’

De slogan van Interpol bij haar 100-jarig bestaan luidt als volgt: ‘Together we can turn back crime’, zegt minister Edward Belfort van Justitie en Politie op een vergadering met het Jeugdparlement. De minister gaf aan het graag samen te willen doen met het Jeugdparlement, maar ook met andere ministeries en instanties. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan een samenwerking met het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Op de vergadering, gehouden op zaterdag, nodigde het Jeugdparlement minister Belfort uit om te komen praten over belangrijke onderwerpen, zoals jeugdcriminaliteit en dienstplicht. De minister ging vooral in op de vele vragen van de jeugdparlementariërs omtrent voorlichting en begeleiding van de jeugd om zodoende criminaliteit en moreel verval onder deze groep in te dammen. Minister Belfort had het ook over een goede opvoedingsstrategie met betrekking tot gedetineerden.
‘Het is de bedoeling de mensen die in detentie zijn zodanig te voorzien dat zij hun leven na hun detentieperiode weer kunnen oppakken.’ Vandaar dat de minister begonnen is met het project om delinquenten in te zetten om te werken in de maatschappij, zodat ze verantwoordelijkheid en zelfwaarde leren en een verdienste kunnen hebben. Speciaal hiervoor zijn er ongeveer 300 GPS enkelbandjes besteld om ontsnapping te voorkomen of in te dammen. Verder stimuleert de minister de jeugd het juiste pad te kiezen en een 3 stappenplan te maken in hun leven. Wanneer je eerste stap mislukt, kan je altijd terugvallen op stap 2 en 3. ‘Op zo’n manier zit je niet gemakkelijk vast in je leven’, aldus minister Belfort.

error: Kopiëren mag niet!