Campagne Ook Zij te Atjonie

OOK ZIJ campagne op Atjonie.1In het kader van de campagne ‘Ook Zij, Meer Vrouwelijk Leiderschap in 2015’ zal op zaterdag 28 februari te Atjoni een bijeenkomst gehouden worden, waarbij lokale vrouwen door sterke ‘Marronvrouwen in Leiderschap’ zullen worden toegesproken. ‘We gaan naar Atjoni om de vrouwen daar ook een beetje bewuster te maken’, aldus de accountmanager van Stas International Strategic Communication and Branding, Charlene van Varsseveld. Dit wordt de vijfde activiteit voor de verkiezingen, waarna er een laatste campagne gehouden wordt in het parlement op 16 mei. ‘Ook Zij’ streeft ernaar dat tenminste 30% van de bestuursfuncties in de politiek en het bedrijfsleven door vrouwen wordt ingevuld. Karin Refos, eigenaar, oprichter en directeur van Stas International en tevens de trekker van het project, zegt dat voor 30% gekozen is, omdat dat wel haalbaar leek, in tegenstelling tot de 50% welke doorgaans gehanteerd wordt. Refos denkt dat de huidige positie van vrouwen met de tijd zal verbeteren, maar het is nu van belang om mensen, zowel mannen als vrouwen, bewust te maken van het belang ervan. Suriname heeft volgens Refos genoeg capabele vrouwen die invulling kunnen geven aan topposities.
Launch Ook Zij
De launch van Ook Zij was op 30 mei 2014. Vanaf toen zijn er om de twee maanden debatten gehouden. De nationale bewustwordingscampagne en promotie voor ‘Meer Vrouwelijk Leiderschap in 2015’ werd gehouden in Torarica. De gasten waren Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), en Henk Naarendorp, voorzitter van de Kamer van Koophandel & Fabrieken (KKF). Op 26 september 2014 werd in Tori Oso het tweede ‘Ook Zij’ debat gehouden. Sprekers uit verschillende politieke partijen hebben toen geparticipeerd aan de discussieavonden. Het goed opgekomen publiek kon luisteren naar uiteenzettingen van diverse vrouwelijke vertegenwoordigers van de politieke partijen Abop (Cynthia Chin-Fo-Sieeuw), DA’91 (Angelique del Castillo), VHP (Urmila Joella) en NPS (Ruth Wijdenbosch). Tijdens de discussie kwam steeds naar voren dat het streven naar meer vrouwen in politieke topfuncties geen vrouwenaangelegenheid, maar een Surinaamse zaak is. Echter zijn de meeste topfuncties nog steeds voorbehouden aan mannen. In 13 jaren is er geen vooruitgang gezien in het aantal vrouwelijk parlementariërs in de Caricom-landen. Suriname heeft op dit moment slechts 13,7 % vrouwelijke parlementariërs. Het aantal vrouwelijke ministers in Suriname is slechts 5,6 %.
Stas is een proactief en service gericht communicatie- en brandingbureau. Zij richt zich op het helpen van klanten om zich op een strategische en creatieve manier te onderscheiden van anderen. Stas richt zich op verschillende type klanten uit het Surinaamse en Caribische bedrijfsleven, de overheidssector en niet gouvernementele organisaties.

error: Kopiëren mag niet!