Verontwaardiging

Als mens zou ik nu erg verontwaardigd moeten zijn om hetgeen zich in Parijs heeft afgespeeld, maar ik kan ook logisch nadenken. Ik kan mij nog herinneren dat in het Wetboek van Strafrecht in Nederland een artikel 336 was opgenomen. In dat artikel stond: Spotten met andermans geloof is strafbaar. Dat artikel was opgenomen in het wetboek om het gevecht tussen de Christenen en andere gelovigen te beteugelen en dat is aardig gelukt. Nu zijn er andere geloven bijgekomen en ik kan me herinneren dat de regering in Nederland drukdoende was om het artikel te schrappen, maar ik weet niet of dat nog is gebeurd.
Het ergste van alles is dat de nieuwsberichten van het NOS journaal het allemaal hebben over een aanslag op de vrijheid van meningsuiting en dat is ronduit absurd. Pure manipulatie en dat gebeurt helaas in heel Europa en Amerika. Het is een gewoonte in deze landen voor de wereld uit te maken wat goed en wat fout is en dat is het probleem. Als zulke opmerkingen en cartoons zouden worden gemaakt omtrent mijn geloof zou ik ook wel op een bepaald moment extremist kunnen worden. Maar gelukkig, ik kan nog logisch nadenken, maar blijkbaar kunnen vele anderen dat helaas niet. De Amerikanen voelen zich al sinds jaar en dag een soort God in de wereld. Hoe vaak worden er geen onrechtmatige en op valse gronden gebaseerde aanhoudingen in het buitenland gepleegd, zonder dat wij daar iets aan kunnen doen. Of de Amerikanen gooien met geld om overal te kunnen doen wat ze willen of ze gaan over tot het uitlokken van mensen die zij liever niet hebben. Ze presteren het gewoon om op soeverein grondgebied te opereren en dat is pure machtsvertoon. Als ik nu zie wat moedeloos geworden mensen doen in de zogenaamde beschaafde wereld, dan doet het mij wel iets maar zeker niet datgene dat mensen normaal gesproken van mij zouden verwachten.
Wij kunnen helaas weinig doen tegen dit barbaarse gedrag, maar er zijn nog mensen die het leven geven om dit gedrag te bestrijden. Hoeveel familieleden zijn deze mensen al kwijtgeraakt door het barbaarse machtsvertoon van de zogenaamde rijke wereld, die nota bene zichzelf heeft verrijkt ten koste van de armen en steeds maar doen alsof ze het menen met de armen. Ik word er kotsmisselijk van dit gedrag. En als ik het eerlijk moet bekennen: Ik vind het verschrikkelijk dat deze ‘daders’ hun leven hebben moeten geven om barbaars gedrag van anderen te beteugelen. Terug naar ons eigen land. Op grond van alle aantijgen van politici over anderen ben ik haast geneigd te zeggen dat we in een schaamteloze maatschappij leven. Zoveel criminelen in het land en de georganiseerde misdaad en wij maar praten over de kleine criminaliteit en corruptie, terwijl de echte criminelen hogerop zitten en zichzelf op een ergerlijke manier zitten te verrijken ten koste van het volk. De enige manier om ook hier tot een beschaafde samenleving te kunnen geraken, is te werken aan gedegen onderzoek bij allerhande zaken die zich voordoen in onze gemeenschap. Tot nu toe is het deel van het instellen van een onderzoek niet gelukt. De initiatieven daartoe ontbreken in zijn geheel. Persoonlijk ben ik van mening dat noch de politie noch het openbaar ministerie over deskundigen beschikt die in staat mogen worden geacht zulke zaken aan te kaarten en tot de bodem uit te zoeken. Vandaar dan ook dat de straffen uitblijven en de daders ongestoord door kunnen gaan met hun praktijken. De zaak van de boot met benzine blijft mij altijd bij. Ik wacht nog steeds af hoe dat verder zal verlopen. Gaat het goede het uiteindelijk winnen van het kwade? Dat is wat we prediken met Divali, maar de Surinaamse realiteit wijst wat anders uit. De mensen die dat prediken, hebben haast allemaal boter op hun hoofd waardoor gerechtigheid nooit kan plaatsvinden. We zien het heel vaak en we merken het aan de uitspraken die gedaan worden. De zweeftekie mentaliteit heeft het tot nu toe overwonnen en niemand die er iets aan kan doen. Dit gedrag werkt demotiverend naar de samenleving toe, waardoor velen lak hebben aan wet en recht. Het bestuur van het land moet een voorbeeld zijn voor de bevolking, maar de krabbenmentaliteit heeft het al sinds jaar en dag overwonnen van de rechtvaardigheid. Medeschuldig is ook de samenleving die vaak veel informatie heeft, maar steeds weer hoopt dat anderen het zullen opknappen. Dat passieve gedrag maakt dat de misdadigers steeds meer de kans krijgen om door te gaan. Men herkent ze vaak niet omdat ze vrijwel allemaal netjes gestoken in hun driedelig pak rondlopen. Het zijn de witte boord criminelen die onze gemeenschap in hun greep houden. Vergist u zich niet!
Rebien

error: Kopiëren mag niet!