Doekhie: “Pahlad is niet meer dan 500 stemmen waard!”

Rashied Doekhie, zegt dat de oppositie niet gemakkelijk moeten aannemen dat de paarse partij nu met wortel en tak in Wanica wordt uitgeroeid. Volgens de parlementariër zijn de 8197 stemmen, die Charles Pahlad in 2010 heeft gehad, partijstemmen. “Pahlad is niet meer dan 500 stemmen waard!”, benadrukt Doekhie. “Deze 500 stemmen zouden gevormd worden door de vrienden, familie en kennissen van Pahlad. Voor het overgrote deel zijn de stemmen afkomstig van de partijachterban.” De oproep aan deze 8197 stemgerechtigden om naar de VHP te gaan is volgens hem daarom ook absurd.
Volgens Doekhie moeten alle politici weten dat in het verleden bewezen is dat wanneer iemand op een verkiesbare plaats staat of wanneer er stemadvies door de partij wordt gegeven, kiezers dan voor de partij stemmen. Met partijstemmen bedoelt hij mensen die achter een bepaald lid van de partij staan, maar dat partijlid toevallig niet in dat district meedoet. Zo wordt er dan op advies van de partijleden voor de vertegenwoordiger van de partij in dat district gestemd. Dit betekent volgens de parlementariër uit Nickerie dat hetzelfde aantal stemmen bijvoorbeeld ook bij Theo Vishnudatt of anderen zouden kunnen gaan.
Doekhie zegt dat hij steeds de indruk krijgt alsof de VHP Pahlad wil gebruiken om een beeld te scheppen alsof Hindoestanen niet geliefd zijn binnen de paarse partij. “Het is gewoon onzin. Wat ben ik dan?”. De volksvertegenwoordiger zegt dat het een pertinente leugen is dat Hindoestanen niet binnen de partij worden gewaardeerd. Naast hem zijn er ook andere bekende partijleden zoals Robby Malhoe, Amzad Abdoel, Theo Vishnudatt, Frits Moesafirhoesein en Oedai Jarbandhan.
Pahlad zal lelijk op zijn neus kijken
Doekhie is ervan verzekerd dat Pahlad bij de uitslag van de verkiezingen van mei 2015 lelijk op zijn neus gaat kijken. Hij weet op dit moment dat bij de verkiezingen van 2010 mensen als Andre Misiekaba, Rabin Parmessar en Oedai Jarbandhan zich flink hadden ingezet om hun achterban in het district te mobiliseren. Zij werden geadviseerd om strategisch op Pahlad te stemmen. Doekhie zegt dat in het verleden enkele prominenten van de NDP een eigen partij waren gaan vormen. Uiteindelijk kwamen zij terug, omdat zij beseften dat de sterkte van de kandidaat bij de partij was en niet andersom.
Pahlad moet volgens Doekhie komen zeggen wie de corruptelingen zijn en op basis waarvan zij corrupt zijn. Binnen de partij en in DNA verband zou Pahlad nimmer iets hierover hebben gerept. Bovendien zou Pahlad niet over corruptie moeten praten als hij zich bij de VHP aansluit. “Het is gewoon een drogreden om te gaan. Niemand houdt van corruptie en niemand wil meedoen aan corruptie. Hij moet daarom geen dingen schreeuwen zonder dat hij dat kan bewijzen”, aldus Doekhie.
FR

error: Kopiëren mag niet!