Ferdinand Welzijn: ‘Regering wil gewoon geen Sociaal Economische Raad’

‘De Sociaal Economische Raad (SER) is het adviserend orgaan naar de overheid toe. De SER mag de regering gevraagd en ongevraagd adviseren aangaande economische aangelegenheden’, zegt Ferdinand Welzijn, voorzitter van het Surinaams Bedrijfsleven, in gesprek met Dagblad Suriname.
‘De wet schrijft voor dat de raad wordt ingesteld voor een periode van twee jaar. Om de twee jaar mag de regering dus een andere raad benoemen. In 2009 heeft de toenmalige president, Venetiaan, de SER geïnstalleerd en dat was voor een periode van twee jaar. Toen deze regering aantrad, hebben ze in 2011 de raad niet opnieuw ingesteld. Dus vanaf februari 2011 bestaat de raad eigenlijk niet meer’, legt Welzijn uit. De SER is dus gewoon aan het doodbloeden.
Welzijn meent verder dat de SER ook al een wet ziektekostenverzekering en een wet minimumloon had voorbereid en men de raad niet de gelegenheid heeft gegeven om er verder mee te gaan. ‘Men is met eigen deskundigen verder gegaan, waardoor de wetten weliswaar goed zijn, maar niet het draagvlak hebben die je zou moeten verwachten.’
De Sociaal Economische Raad is het toporgaan van de sociale dialoog tussen overheid, (overkoepelende) organisaties van ondernemers, werknemers en andere maatschappelijke groepen. ‘We hebben als vakbeweging (Ravaksur) en bedrijfsleven de afgelopen vier jaar regelmatig aan de regering gevraagd om die raad in te stellen, maar de regering heeft ervoor gekozen om het niet te doen. Men wil het gewoon niet doen. Er is zelfs nooit gereageerd op onze brieven.’
De belangrijkste doelstellingen die met de institutionalisering van de sociale dialoog worden bewerkstelligd, zijn: versterking van de stuurkracht van de overheid en vergroting van het draagvlak van het sociaaleconomisch beleid. ‘Ik denk niet dat deze regering er invulling aan zal geven. Ik hoop dat de komende regering wel de SER zal herinstellen’, aldus Welzijn.
De Sociaal Economische Raad is sinds maart 2004 bij wet aangenomen in De Nationale Assemblee (DNA) en wordt geacht te bestaan uit dertien leden.

error: Kopiëren mag niet!