Santokhi: Ambassade Frankrijk grote ramp

Chan foto MediaAan de vooravond van het nieuwe jaar wil ik u namens de Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP) en mijzelf een veilig, vooruitstrevend, productief en gezond 2015 toewensen. De jaarwisseling die traditiegetrouw samen met familie, vrienden en de samenleving wordt gevierd zou enigszins vergeleken kunnen worden met het overstappen van het ene voertuig naar het andere ter voortzetting van een reis naar de eindbestemming.
We hebben weer een bijzonder woelig jaar achter de rug. Het lijkt wel alsof ik elk jaar mijn nieuwjaarsboodschap, jammer genoeg op die manier moet beginnen. Maar 2014 was nu eenmaal een turbulent jaar, een jaar om liefst snel weer te vergeten, maar wel om lering uit te trekken. Want van wat er dit jaar allemaal gebeurd is in de Surinaamse politiek, daar wordt een mens niet bijzonder vrolijk van. Als vandaag de dag iets zeker is, dan is het een gevoel van onzekerheid dat bij velen aanwezig is en dat gepaard gaat met toenemend angstgevoel in de samenleving.
De coalitieregering van president Desi Bouterse heeft de afgelopen vier jaar veel tijd verspild. Er is geen samenhang van beleidsinzichten binnen de regering. De een weet niet wat de ander doet, terwijl er een te sterke concentratie van macht is geweest vanuit de NDP. Als deze regering een eerlijke evaluatie maakt, zal ze tot de conclusie moeten komen dat er een zeer slecht beleid is gevoerd. Het huidige bestuur is gekenmerkt door onbehoorlijk bestuur met toenemende rechtsonzekerheid.
De gemaakte fouten van de huidige regering op macro-economisch gebied vertalen zich in de gedaalde koopkracht van de samenleving. Er is geen sociaal evenwicht en er is sprake van een inflatie ondanks de goede cijfers uit de mijnbouwsector en de verhoogde government take. We moeten deze neerwaartse spiraal dringend ombuigen.
De regering is doof voor het geklaag in de samenleving en blind voor de toenemende armoede. We zien grootschalige en georganiseerde corruptie, die niet aangepakt wordt. Het falende huisvestingsbeleid en niet nagekomen beloftes t.a.v woningbouw, met name naar sociaal zwakkeren toe. Ook werd de natie Suriname aangetast met haat programma’s tegen bepaalde groepen en personen in de samenleving.
De sociale wetten hebben de arbeiders en landbouwers verder verarmd. Het sociaal-contract van de regering heeft bij bevolking meer sociale onzekerheid gebracht dan de beloofde zekerheid. Het jaar 2014 heeft duidelijk aangetoond dat de huidige regering niet het vermogen heeft om te regeren. De huidige regering is niet bij machte om ons door deze zware economische en financiële crisis te loodsen.
De ambassade in Frankrijk is een grote ramp, na meer dan vier jaar zien we nog steeds geen rendement. Het is een grote misstap van de regering. Een ingeklapt en nauwelijks functionerend buitenlands beleid met kapitaalverspilling en ondermaatse intellectuele capaciteit.
Meer dan vier jaren heeft de regering Bouterse niets gedaan tegen de armoede en nu zegt de NDP voorzitter dat de ze nu gaan vechten tegen de armoede, want de armoede is zijn vijand. Bovendien zeggen alle internationale instituten dat een van de grootste oorzaken van armoede de corruptie is. Dus als de regering de corruptie wel aangepakt zou hebben, dan zouden de vele gelden die verdwenen zijn in de zakken van corrupte bestuurders, aangewend kunnen worden om de armoede aan te pakken. Hierdoor heeft de regering zichzelf tot vijand gemaakt van de armoedeaanpak. Alle grote beloftes van deze regering zijn uiteindelijk slechts woorden in wind geweest.
De VHP heeft zich voorgenomen om in 2015 een diepere invulling te geven aan haar rol van een politieke partij. Zij zal haar dienstbaarheid verder toespitsen op elk aspect waar deze samenleving behoeftig aan is.
Immers, het streven van de partij is om de Surinaamse samenleving te verheffen naar een hoger welzijns-en welvaartsniveau. We zullen een ieder betrekken en medeverantwoordelijkheid te laten dragen bij de ontwikkeling van ons geliefd Sranan, op basis van gedeelde verantwoordelijkheid en collectieve inspanning.
De VHP heeft het jaar 2014 succesvol afgesloten. Partijgenoten hebben heel hard gewerkt en de basis gelegd voor het toekomstige beleid. Ik ben zeer tevreden met alle structuren van de partij. Middels verschillende politieke bijeenkomsten op district, ressort en kern niveau, is de partij in het hele land waarneembaar. Middels haar dienstbaarheid naar de samenleving toe, de constructieve oppositievoering en middels gerichte media programma’s heeft de VHP ook haar bijdrage geleverd.
Het jaar 2015 ligt voor ons, ongebaand en leeg, maar er is al een plan gemaakt van redding en bevrijding door de VHP in samen werking met haar partners. Dat plan zal vlot getrokken worden. Kies op 25 mei 2015 voor rechtvaardigheid, voor eerlijkheid, voor liefde en respect voor elkaar, voor ontwikkeling, voor veiligheid, voor vrijheid, voor rechtsstaat, voor werkgelegenheid en voor natieversterking.
Ik verzeker u van een goede, een betere en heldere toekomst als u de juiste keuze maakt op 25 mei 2015. Moge de Almachtige u kracht, gezondheid en bescherming geven.
VHP voorzitter,
Chan Santokhi.

error: Kopiëren mag niet!