Seksuele delicten toegenomen

front1tjinliepHet Korps Politie Suriname heeft haar afsluiting op 29 december 2014 gehouden. Het aantal verkeersdoden is afgenomen. De toename van de geregistreerde criminaliteit is minder dan 10%. Huiselijk geweld, seksuele delicten en levensberovingen vertonen eveneens een stijgende trend. Gekwalificeerde diefstal heeft een stabiele of licht stijgende trend in vergelijking met vorig jaar. Inbraken, berovingen en diefstal met geweld hebben een stijgende of stabiele trend. Er is een toename van vuurwapengebruik bij diefstallen met geweld. De korpschef legde de nadruk op het feit dat de meeste levensberovingen met relatieproblemen te maken hebben. Het gaat bij deze meer om uit de hand gelopen ruzies.
Bij deze jaarafsluiting zijn 320 politieambtenaren bevorderd tot een naast hogere rang. Waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday gaf aan dat de inspanning van de politie ervoor moet zorgdragen dat het veiligheidsgevoel bij de samenleving wordt vergroot. ‘Uw rol in de samenleving is niet weg te denken. Er zal natuurlijk kritiek zijn. De momenten van kritiek zijn er om zodoende uw werk beter te kunnen doen’, zei Baidjnath Panday.
‘Helaas zien wij dat de registratie van de criminaliteit van het jaar omhoog is gegaan. De stijging zal niet meer dan 10% zijn’, zei korpschef Humphrey Tjin Liep Shie. De korpschef wil hieraan geen conclusies verbinden, maar het is volgens hem wel mogelijk dat de criminaliteit in vergelijking met vorig jaar is gestegen. Dit is in schril contrast met de beweringen van justitieminister Edward Belfort, die steeds heeft volgehouden dat de criminaliteit niet is gestegen.
Openbare orde en veiligheid
Bij zijn presentatie gaf de korpschef ook aan welke opvallende zaken succesvol zijn afgehandeld door het KPS. Ontruiming van geoccupeerde terreinen te Santodorp, het probleem van Roma bij Iamgold, het Jarikaba arbeidersprotest, Srefidensie-viering te Wanica en het protest van de padieboeren in Nickerie, noemde de korpschef als belangrijke successen voor handhaving van de openbare orde en veiligheid.
Opvallende successen tegen zware criminaliteit
Oplossing van een moord uit 2006, eerste oplossing met DNA van een onthoofding in Nickerie, aanhouding van de verdachte voor de moord op Baboelal, aanhouding verdachte Walden die sedert 2010 op de vlucht was, voorkoming brandstichting bikersunit en inbeslagname grote partij marihuana uit Jamaica zijn volgens de registratie van het KPS opvallende successen tegen zware criminaliteit.
Verkeer
Het aantal verkeersdoden voor het jaar 2014 staat tot nog toe op 71. De verkeersdoden hebben de afgelopen jaren een dalende trend vertoond. Vorig jaar stond de teller op 76. De korpschef spreekt de wens uit dat de teller van het jaar op 71 zal blijven. Bij de meeste aanrijdingen in 2013 waren het bromfietsers die om het leven kwamen. In 2014 zijn het meer autobestuurders geweest. 26 autobestuurders, 23 bromfietsers, 3 fietsers, 1 motorfietser en heel opmerkelijk 18 voetgangers. In 2014 is er in totaal SRD 5.354.307 aan geldboetes geïnd door het korps.
Planningen voor 2015
Er zijn in eigen beheer renovaties uitgevoerd bij de bureaus te Moengo, Stolkertsijver en Burnside. Er zijn bestellingen geplaatst voor meer voertuigen. De voorbereidingen voor de aanschaf van persoonlijke uitrusting, communicatieapparatuur, computers, wapens en munitie zijn al aangevangen. Op 1 juli 2015 zal het KPS haar 120-jarig bestaan vieren. De korpschef meent dat er gewerkt zal moeten worden aan de verdere aanscherping van het integriteitsbeleid. Er zal worden gewerkt richting de heractivering van het overlegorgaan in politieambtenarenzaken.
De korpschef maakte van de gelegenheid gebruik om zijn vervroegde pensioen aan te kondigen. Hij gaf aan dat hij had beloofd dat hij met vervroegd pensioen zou gaan en hij niets anders kan doen dan zijn belofte na te komen.
Communicatie
Het KPS zal werken aan de verbetering van haar imago. De korpschef gaf aan dat het KPS de laatste tijden heel negatief in het nieuws komt. Vandaar dat men nu zal werken aan een beter imago. Er zal meer nadruk worden gelegd op preventie en proactief optreden. De samenleving zal meer betrokken worden, met name via tip lijn 179. De Public Relations van het KPS zal een strategische heroriëntatie en herorganisatie ondergaan. De mobiliteit van het korps is verbeterd middels de aanschaf van 126 voertuigen. De korpschef geeft aan dat de reactietijd van de politie is verbeterd.

error: Kopiëren mag niet!