Minister ATM sluit jaar af met veel plannen voor 2015

aMinister van ATM sluit jaar af met veel plannen.2Het promoten van activiteiten welke gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid van vooral medewerkers van het ministerie van ATM en de leden van diverse vakbondsorganisaties zal in samenwerking met het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname, Sivis, verder ter hand worden genomen. In het kader hiervan zal op 23 januari 2015 de derde Healthy Lifestyle sessie in het Sivis gehouden worden.
De verbetering van de huisvesting voor het ministerie, het personeel en de personen die gebruik maken van onze diensten, wordt verder ter hand genomen. De verhuizing vanuit het pand aan de Wagenwegstraat no 20b naar de Eduard Brumastraat no.52 was in november 2013 een feit. Per 1 januari 2015 zal een aanvang gemaakt worden om het personeel dat nu gehuisvest is in het pand aan de Wagenwegstraat no. 47 te verhuizen naar de Eduard Brumastraat no.52. Het ministerie van ATM zal in 2015 trachten drie gebouwen die in het centrum van de stad liggen van de hand te doen om zodoende met de verkregen middelen de huisvesting verder te verbeteren. Er wordt ook continu gewerkt aan het rechttrekken van de positie van de Fiso-slachtoffers. Onlangs heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een beschikking geslagen welke de gelegenheid biedt aan personen die tenminste een jaar zijn belast met de waarneming van een functie en die niet voldoen aan de Fiso-voorwaarden definitief in de waargenomen functie kunnen worden benoemd. Het upgraden van diverse posities van het onderdirectoraat Juridische en Internationale Zaken, het onderdirectoraat Arbeidsmarkt en het tot stand brengen van een directoraat Arbeidsinspectie behoren ook tot de activiteiten binnen dit kader.
Op 1 januari 2015 treedt de Wet Minimumuurloon in werking. Bij wet geld dan een algemeen minimumuurloon van 4,29 SRD. Voor winkelbedrijven met 4 medewerkers of meer geldt een minimumuurloon van 5,14 SRD, terwijl voor personeel van horecabedrijven met meer dan 12 werknemers en personeel van bewakingsbedrijven een minimumuurloon geldt van 6,00 SRD.
Op 27 januari 2015 zal het departement Arbeid, nu Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, 45 jaar bestaan.
Het ministerie van ATM zal verder werken aan nieuwe ontwerpwetten en reeds bestaande wetten wijzigen, waardoor de positie van de werkende klasse zal verbeteren. In voorbereiding zijn een ontwerpwet Zwangerschapsverlof en herziening van de Ontslagwet, de Vakantiewet en de Surinaamse Ongevallenregeling. Het verbeteren van de positie van de medewerkers van ATM, wordt onverkort voortgezet in samenspraak met het ministerie van Binnenlandse Zaken, natuurlijk voor zij die in aanmerking kunnen komen.

error: Kopiëren mag niet!