USD 1.8 miljoen aan vuurwerk geïmporteerd

Handelaren stoppen 2
Handelaren stoppenDe afdeling Invoer, Uitvoer en Deviezencontrole (IUD) van het ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft voor dit jaar 64 containers vuurwerk geregistreerd. De knallers hebben een totale waarde van ongeveer USD 1.8 miljoen. Aroen Jadoenathmisier, manager van het IUD, zegt aan Dagblad Suriname dat dit aantal in vergelijking veel minder is dan de hoeveelheid die vorig jaar was binnengebracht. Volgens het IUD-hoofd werd toen een totaal van 80 veertig foot containers geïmporteerd die een waarde vertegenwoordigden van meer dan USD 2 miljoen. Hij vermoedt dat de verminderde import te wijten kan zijn aan het feit dat er nog een hoeveelheid restvuurwerk van vorig jaar in de magazijnen was opgeslagen. Daarnaast kan het ook zijn dat de importeurs hebben besloten hebben om dit jaar minder te importeren.
Het vuurwerk is vanaf de haven, in samenwerking met de politie en de brandweer, getransporteerd naar bestemde opslagplaatsen. De aanvoer van het aantal containers met vuurwerk is vanaf november flink toegenomen. Volgens een eerdere melding van deze krant stond die per 26 november op 39 containers. Dit betekent dat het aantal bijna verdubbeld is. Of er meer vuurwerk binnen komt zal dan pas tegen het einde van de maand bekend zijn, omdat importeurs formeel tot 31 december mogen importeren. Vuurwerk dat na de datum van 31 december 2014 aankomt, zal als verlaat worden aangemerkt. De importeurs zullen hiervoor dan een speciale ontheffing bij de procureur generaal (pg) moeten aanvragen, voordat de IUD importvergunning kan verlenen.
Het verbod op de import en gebruik van professioneel vuurwerk, de zogenaamde kronto’s en maripa’s, is nog steeds van kracht. Slechts consumentenvuurwerk is toegestaan. De douane zal scherp letten op de typen knallers en de kracht van de knal. Het geluid mag ook niet hoger zijn dan 100 decibel. Knalvuurwerk zoals de ‘Maripa’, ‘Colour Flower’, ‘Crazy Robots’ en ‘Thunder King’ staan nu op de lijst van illegaal vuurwerk en mogen in opdracht van de pg niet worden geïmporteerd. Doordat sommige importeurs dit knalvuurwerk nog in voorraad hebben, kan het verbod op dit soort vuurwerk nog niet uitgevoerd worden. Voor dit jaar zal dat van de brandweer nog worden toegelaten. “Vuurwerk is mooi, maar vooralsnog staat de veiligheid centraal”. Volgens Jadoenathmisier willen alle betrokkenen voorkomen dat er dit jaar vuurwerkslachtoffers zijn.
In zestien jaar tijd kende Suriname 827 slachtoffers. In 2013 waren er 33 vuurwerkslachtoffers. Het IUD-hoofd zegt dat hij met belanghebbenden bezig is dit probleem te bespreken. De gemeenschap zal ook haar medewerking moeten verlenen.
De Dienst zal binnenkort een evaluatie maken van al wat hiermee te paar gaat. Volgens Jadoenathmisier geschiedt dit elk jaar en zal zij ervoor moeten zorgen dat het vuurwerkbeleid van Suriname eventueel aangepast kan worden. De IUD topman vindt dat tussen alle stakeholders die belast zijn met de import, opslag, distributie en verkoop van vuurwerk continu afstemming gepleegd moet worden om het vuurwerkbeleid te reguleren. Dit zal ook haar bijdrage leveren bij het voorkomen van calamiteiten. Volgens het IUD-hoofd bestaat deze afstemming nu al, maar zegt hij ook tegelijk dat er altijd ruimte is voor verbetering.
In het verleden heeft Suriname een vuurwerkcommissie gekend, waarin ambtelijke instanties belast waren met de controle op de import, opslag, distributie en verkoop van vuurwerk. De commissie evalueerde het vuurwerkbeleid elk jaar en scherpte deze, indien nodig, ook aan. Deze commissie bestond uit vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, Justitie & Politie en Handel & Industrie. Verder uit personen van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), en de districtscommissarissen.
FR

error: Kopiëren mag niet!