De seksleerlingen: Wat nu?

Momenteel is er veel commotie omtrent de seksleerlingen. Zien van deze beelden heeft de tongen losgemaakt en ook verscheidene deskundigen hebben hun pen gepakt en hun zienswijze kenbaar gemaakt. Verscheidene deskundigen gaven aan dat deze uitspatting een gevolg is van weinig seksuele voorlichting aan de jongeren. Anderen waren van mening dat deze kinderen gestraft moeten worden, er werd zelf van gevangenisstraf en van Opa Doeli gesproken. Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MNOV) deed er een schepje bij. Het meisje en die jongen worden afgeschreven en de overige jongens worden gestraft. “Na de afgelopen week op de sociale media mijn mening te hebben geventileerd en de opmerkingen van anderen te hebben gelezen ben ik tot de conclusie gekomen dat wij deze zaak totaal anders moeten aanpakken”, zegt Ricky Stutgard.

Gebrek aan zelfrespect en nietsontziend machogedrag

“Wanneer wij naar de vieze omgeving kijken waar dit alles plaatsvond en het feit dat het meisje totaal geen moeite had dat de andere jongens meekeken (mogelijk hebben ze ook meegedaan) toont aan dat bij haar de eigenschappen zelfrespect en eigen waarde onvoldoende zijn bijgebracht. Ze heeft verder totaal geen notie van het feit dat het filmen van deze activiteit haar toekomst totaal vernietigt. Dit meisje is ongetwijfeld de grootste verliezer en ze zal de rest van haar leven steeds weer ermee geconfronteerd worden als ze solliciteert naar een serieuze betrekking dan wel met een serieuze liefdesrelatie wil beginnen.
Ook deze jongens hebben geen zelfrespect, want wanneer je echt van je zelf houdt doe je zoiets een ander niet aan. Bij hun was slechts de drang hun niets- en niemand ontziend machogedrag te demonstreren en dat was doorslaggevend om het filmpje te maken en dan te verspreiden: Ze zouden en moesten hun vrienden tonen hoe geweldig ze zijn.
Vandaar dat ik vind dat alle 3 – 4 jongens zwaar gestraft moeten worden. Ze zijn lafbekken om dit gebeuren te filmen en te verspreiden. LAFAARDS zijn dat en laat iemand ze dat ook keihard zeggen”, zegt Stutgard.
Jongens zijn geen losgeslagen dieren. Ze dienen zelfrespect te hebben. Ze behoren meisjes met respect te behandelen. Ze behoren even zwaar afgestraft te worden als meisjes als ze in de fout gaan. Jongens behoren net als meisjes verantwoordelijkheid te worden bijgebracht. Wij moeten ophouden om jongens steeds in bescherming te nemen met de woorden “Jongens zijn jongens”. Ze maken meisjes zwanger en rennen weg. Dat moet nu gaan stoppen, ze moeten voor de consequenties instaan.

Zak je broekje, niemand zeggen

Let wel seksuele uitspattingen in schoolverband zijn niet van deze tijd. Het was er altijd en het zal er ook blijven. Dat deze zaak veel aandacht heeft komt gewoon omdat iedereen nu dat filmpje kan zien en zich overtuigen dat wat gezegd wordt ook echt gebeurd is. Het feit dat deze kinderen (want dat zijn ze nog) in hun schooluniform waren, hebben ze de status van het uniform schade toegebracht. Nu gaan velen denken dat elk kind dat in zo’n uniform gekleed is het zelfde gedrag vertoont, wat totaal niet juist is. Wanneer wij dit gedrag van deze kinderen willen begrijpen dan moeten wij weer naar het kinderfeestje kijken waar de muziekformatie Aptijt zingt “Zak je broekje, niemand zeggen”. 4, 5, 6 jarige meisjes worden al getraind om voor publiek hun broekje te zakken en niemand te zeggen. Snapt u nu waarom Aptijt totaal de plank misslaat door te stellen dat de ouders er om gevraagd hebben. Hier een voorbeeld van ouders die hun kinderen tot dit gedrag aansporen wanneer duidelijk te horen is dat een van de volwassen dames enthousiast zegt “Dat meisje heeft 50 Euro’s gewonnen”.

Verkeerde signalen

Maar niet alleen Aptijt gaat in de fout. Het komt vaker voor dat volwassenen, die enig gezag behoren te hebben, zich vergalopperen en verkeerde signalen geven aan de jeugd:
– Na de 10de Volkstelling bleek dat een bepaald bevolkingsgroep in populatie was toegenomen. Een coördinator Onderwijs Binnenland stuurde een ingezonden stuk naar de media en met heel veel euforie en vreugde gaf hij aan dat deze Surinaamse bevolkingsgroep ongetwijfeld een politiek sterk entiteit aan het worden is. Hij wilde ook de redenen aangeven van deze sterke groei. Volgens hem komt het doordat de mannen van deze bevolkingsgroep met meerdere vrouwen tientallen kinderen maken. Heel trots zei hij zelf dat een politieke leider niet minder dan 60 kinderen heeft. “Let wel wij hebben hier te toen met een man die opvoeder behoort te zijn en betrokken is aan het Surinaams onderwijs. Maar ook een DNA lid, die voorganger behoort te zijn, heeft publiekelijk erop gewezen dat men niet moet proberen om met wetgeving dit gedrag van deze mannen te veranderen”.
– Een recent geval is de ondervoorzitter van ABOP die tijdens een massameeting het aanwezige vrouwen gezelschap duidelijk wilde maken dat ze hun “ondro bere” niet goedkoop moeten verkopen. Wanneer later hij hierover aangesproken wordt, blijft hij volharden in zijn standpunt. Let wel deze man werkt bij het Ministerie van Sociale Zaken en het is verwachtbaar dat vele vrouwen bij hem komen met hun noden.
– Ook de activiteiten van ABOP presidentskandidaat doet menigeen de wenkbrauwen fronzen. Vrouwen worden tijdens massameetings naar voren geroepen om geld te komen halen. Zonder enig vorm van respect worden ze begerig van top tot teen door deze presidentskandidaat met de ogen ontkleed. Wie bij deze presidentskandidaat in de trek viel kreeg meer geld en moet haar cellulair nummer achterlaten. En dit allemaal gebeurd onder het toeziend oog van honderden enthousiaste volgelingen. “Hoe willen wij dan onze jeugd corrigeren als onze opvoeders en politieke leiders verkeerde signalen verspreiden?’, vraagt Stutgard zich af.
MINOV slaat plank volledig mis
Via de media is bekend gemaakt dat het meisje en die jongen die in het filmpje actief bezig waren afgeschreven worden. Ze worden naar een ander school overgeplaatst. De redenen is dat iedereen van de school het meisje kent en dat haar daar laten niet goed voor haar zal zijn. Hallo MINOV iedereen in de wereld met internetfaciliteiten kan dat meisje zien. Alleen ergens diep in de jungle van Kenya heeft niemand van haar gehoord.
Met dit oplossingsmodel slaat MINOV de plank volledig mis. Men toont hiermee aan de impact van het probleem niet in te zien. Verder is duidelijk dat MINOV voor de weg van de minste weerstand kiest en meent met deze actie het probleem te hebben opgelost.
De nieuwe opvoeding methode waarbij ouders, verzorgers en leerkrachten een veel mildere stijl van opvoeding toepassen dan wij hebben gehad, schijnt ook bij te dragen dat kinderen nu veel durf hebben. Kinderen zijn niet meer bang voor de consequenties van hun acties. Wij zullen een ander manier moeten bedenken om onze kinderen op de juiste pad te houden. Wij ouders, verzorgers en leerkrachten zijn momenteel aan de verliezende kant.
Dit en ander soort uitspattingen zijn duidelijk symptomen van een verziekte samenleving. Toen wij als gemeenschap besloten de sociale controle stop te zetten dachten wij alleen instaat te zijn richting te geven aan de opvoeding van onze kinderen. Maar wat zien wij nu gebeuren: Schoolgevechten, leerlingen die met scherpe voorwerpen naar school gaan, ouders die tot in de klas leerlingen komen mishandelen enz.
Taakstraffen
Hebzucht, materialisme en corruptie bederft ook onze jeugd. Werk aan de winkel voor ouders, verzorgers, de school en de kinderen samen. Er is dringend permanente scholing nodig over topics aangaande seks, gezin, toekomst plannen, zelfrespect, eigenwaarde, normen en waarden. Dit moet niet losjes worden aangepakt zoals we vaak zien. It’s a long run, no quick fix!
Daarom zal het MINOV dit huidig probleem professioneler moeten aanpakken. De leerlingen moeten niet worden afgeschreven, ze moeten op die school blijven en geconfronteerd worden met de consequenties van hun acties. Ik verwacht dat directeur Robert Peneux al op 5 dan wel 6 januari de school een bezoek brengt en op het schoolerf met duidelijke bewoordingen de leerlingen en leerkrachten aanspreekt. In aanwezigheid van een ieder moeten deze seksleerlingen hun excuses aan de school, leerkrachten en medeleerlingen bieden. Deze leerlingen dienen verder taakstraffen opgelegd te worden. Voor de rest van dit schooljaar moeten ze in het weekend gaan werken in bejaardencentra, kindertehuizen en in tehuizen van personen met een beperking. Laat ze hun ervaringen op papier zetten middels een scriptie dan wel verslag. Ze hebben recht op een tweede kans, ze hebben recht op een opvoedende straf. Laat het voor een ieder duidelijk zijn: Wij moeten straffen, maar niet breken.

error: Kopiëren mag niet!