Wereldbankgroep keurt landenpartnerschapsstrategie voor Suriname goed

De raad van bestuur van de Wereldbankgroep heeft op 18 december een nieuwe Country Partnership Strategy (CPS of landenpartnerschapsstrategie) goedgekeurd voor Suriname voor 2015-2018. Dit is de eerste alomvattende strategie in 30 jaar. De nieuwe strategie stelt een leningenpakket voor van ca. 60 miljoen USD ter ondersteuning van Suriname bij het versterken en handhaven van economische groei door versterkte maatschappelijke inclusie en economische diversificatie. De CPS legt het partnerprogramma van de WBG en Suriname vast en werd opgesteld door de Surinaamse overheid en de WBG. Deze laatste bestaat uit de Wereldbank, de Internationale Financieringsmaatschappij (IFC) en het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties (MIGA).
Suriname noteerde 4,4% economische groei tussen 2000-2012
‘De economische groei was de afgelopen 10 jaar zeer sterk, maar erg afhankelijk van de mijnbouwsector. Deze CPS zal in combinatie met onze samenwerking met de Wereldbankgroep en andere gerenommeerde internationale financiële instellingen onze inspanningen voor meer duurzame groei met betere kansen voor iedereen ten goede komen’, zei Gillmore Hoefdraad, president van de Centrale Bank van Suriname. De afgelopen 10 jaar is Suriname een van de landen met de sterkste economische groei in het Caraïbisch gebied. Dertig procent van de export en werkgelegenheid houdt echter verband met het winnen, verwerken en verhandelen van goud, olie en bauxiet. Bovendien is het land zeer kwetsbaar voor klimaatverandering en stijging van de zeespiegel. ‘Hoewel Suriname tussen 2000 en 2012 een gemiddelde groei van 4,4 procent wist te noteren, heerst er nog wijdverbreide armoede, vooral in het binnenland, en is de vooruitgang van de ontwikkeling zeer kwetsbaar voor klimaat gerelateerde rampen’, zei Sophie Sirtaine, landendirecteur voor het Caraïbisch gebied bij de Wereldbank. ‘Dit hernieuwde samenwerkingsverband weerspiegelt de gemeenschappelijke inspanning om de private sector een impuls te geven en de weerbaarheid tegen klimaatverandering te verbeteren’, voegde ze eraan toe. De steun van de Wereldbankgroep is ingegeven door de prioriteiten van het Nationaal Ontwikkelingsplan van de overheid. De twee belangrijkste pijlers zijn verbetering van het bedrijfsklimaat en vermindering van de kwestbaarheid.
Verbetering van het bedrijfsklimaat
Verbetering van het bedrijfsklimaat door een versnelde douane-inklaring voor ondernemers, verbeterde toegang tot financiële middelen door vereenvoudiging van de procedures voor het bedrijfsleven, en invoering van moderne standaarden voor een transparante financiële verslaglegging. Wat de winningsindustrieën betreft, zal de WBG zich richten op het verspreiden van goede praktijken op het gebied van transparantie, het delen van welvaart en de ecologische en maatschappelijke impact. Voor de agrosector zal de WGB zich toespitsen op het verbeteren van de milieunormen en de productiekwaliteit.
Vermindering van de kwetsbaarheid
Vermindering van de kwetsbaarheid voor overstromingen als gevolg van klimaatverandering met een omvangrijk plan ter beheersing van het overstromingsrisico aan de noordkust van Paramaribo, die sterk onderhevig is aan overstromingen en erosie. De WBG wil Suriname ook helpen bij een beter beheer van de financiële kosten verbonden aan natuurrampen, bijvoorbeeld door een beroep te kunnen doen op de Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF).
Secundaire doelen
Daarnaast werkt de CPS ook thema-overschrijdend en is het erop gericht het land beter in staat te stellen om armoede- en gendergegevens te meten en te analyseren teneinde een geïnformeerde beleidsvorming mogelijk te maken. De bank gaat samen met het Algemeen Bureau voor de Statistiek van Suriname een omvangrijk diagnoseonderzoek uitvoeren naar armoede en geslacht. Dit gebeurt in samenspraak met het ministerie van Financiën en andere donoren. De Internationale Financieringsmaatschappij van de Wereldbankgroep is de grootste internationale instelling voor ontwikkelingsfinanciering. De IFC richt zich uitsluitend op de particuliere sector. De IFC is momenteel actief investerings- en adviesmogelijkheden aan het verkennen in Suriname. ‘De IFC staat klaar om als partner voor de Surinaamse particuliere sector op te treden, met als doel het concurrentievermogen van het land te ondersteunen en het ondernemingsklimaat te verbeteren’, zei Jun Zhang, senior manager voor het Caraïbisch gebied bij de IFC.
Dit samenwerkingsverband werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Surinaamse overheid en in overleg met belangrijke ontwikkelingspartners uit de particuliere sector, de academische wereld, het parlement, de burgermaatschappij en externe organisaties.

error: Kopiëren mag niet!