Commissariaat Wanica sluit jaar af met onthulling verkiezingsbord

front
frontbinnenOp 23 december heeft het commissariaat van Wanica zijn jaarafsluiting gehad. De uitgenodigde ressortcommandant inspecteur Sarjoe de positieve samenwerking met de dc. “Als er een probleem was, hadden wij altijd een oplossing”, zei de ressortcommandant.
Hoogtepunten
De nieuwe markt te Lelydorp is één van de mijlpalen die bereikt zijn, volgens dc Roline Samsoedien. “We hebben de opening gehad van het dependance van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer en de viering van de 39 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname”, noemde de dc als hoogtepunten op voor het jaar 2014 voor Wanica.
Voorbereidingen richting verkiezing
Simultaan met de jaarafsluiting van het commissariaat, werd het verkiezingbord te Wanica onthuld door de dc en NDP-parlementariër Amzad Abdoel. De voorbereidingen richting de verkiezing zijn volgens de dc in volle gang. “Momenteel gaat het echt alleen om voorbereiding van de logistiek. De stembureaulocaties worden in kaart gebracht en geïnventariseerd. Er worden kanttekeningen geplaatst en waar nodig zullen er aanpassingen worden gepleegd. Verder hebben wij onlangs de evaluatie van de voorlopige ter inzage legging gehad. De bestuursdienst is momenteel bezig de verkiezingswerkzaamheden voor te bereiden om de officiële ter inzage legging te houden”, zegt de dc.
Boodschap van de dc
“In Wanica hebben wij een groot aantal mensen gehad die slachtoffers zijn geworden van chikungunya. Wij hebben in het kader daarvan een grootscheepse Krin Kondre actie gehouden in alle 7 ressorten. Helaas moet ik merken dat de mensen niet zo nauwkeurig omgaan met hun vuil. We ruimen op, er is elke week twee keren vuilophaal, maar toch zijn er mensen die onverantwoordelijk omgaan met hun vuil. Wij willen een ieder oproepen dat in 2015 Wanica helemaal schoon moet zijn. Het is niet alleen maar mooi voor toerisme, maar het is goed voor elke burger van Suriname. Het is voor uw eigen gezondheid. Als een ieder voor zijn eigen omgeving zorgt, dan hebben wij een schoon land”, spreekt de dc uit als wens voor 2015.

error: Kopiëren mag niet!