Beveiligingscamera’s op politiebureaus aanbevolen

Naar aanleiding van de recente ontvluchtingen van politiepost Latour sprak Dagblad Suriname met ex-politieman Keshopersad Gangaram Panday. Het plaatsen van camera’s bij politieobjecten en zeker cellenhuizen wordt door Gangaram Panday als een noodzaak aangemerkt. Bij de ontvluchting vanuit het cellenhuis hadden zes arrestanten ongestoord de kans te vluchten onder het “wakend” oog van de politie. Gangaram Panday is voorstander van dit preventief bewakingsmodel en geeft aan dat rondom alle cellenhuizen alsook in de wachtruimte er beveiligingscamera’s kunnen worden geplaatst. Zodoende kan men vanuit een centrale plaats controle uitoefenen. Bij eventuele calamiteiten kan men tijdig daartegen actie ondernemen. Hij geeft aan dat het controlepaneel het liefst geplaatst kan worden bij de wachtcommandant. Die heeft dan een overzicht over zowel het cellenhuis als op het terrein en overige delen van het gebouw. In het cellenhuis kunnen de camera’s wel onklaar gemaakt worden door de arrestanten. “Vaak worden wij geconfronteerd met gevallen waarbij er verboden spullen naar binnen gesmokkeld worden via de ruimte bestemd voor het luchten van de arrestanten. Ook tegen deze strafbare handelingen kunnen er preventieve maatregelen getroffen worden. Dit zal tot gevolg hebben dat politiemannen die zich schuldig maken aan het verlenen van hand- en spandiensten, alerter zullen zijn. De wachtcommandant wordt dan bespaard van alle narigheden die in zijn schoenen worden geschoven als zaken verkeerd lopen. Laatst was dit nog het geval te Latour waarbij de wachtcommandant zelfs buiten functie is gesteld. Het kan zijn dat de wachtcommandant druk bezig was waardoor de arrestanten op den duur vrij spel hadden om te kunnen ontsnappen. Politiemannen die zich niet bezig houden met criminele activiteiten, kunnen op deze manier worden gevrijwaard. Met behulp van de camera kan duidelijk worden nagegaan hoe de dienst in de avond is geweest en hoeveel keren de wachtcommandant iemand heeft gestuurd om de controle in het cellenhuis uit te oefenen”, aldus Gangaram Panday.
Saskia Bandhan

error: Kopiëren mag niet!