Amerikaanse ambassade buigt zich over uitbanning kwikgebruik bij goudwinning

Amerikaanse ambassade buigt zich over uitbanning van het gebruik van kwik bij goud delvingDe Amerikaanse ambassade hield een persconferentie met en voor vertegenwoordigers van verschillende Surinaamse organisaties, die zich bezighouden met het uitbannen van het gebruik van kwik. Dr. Jane Dennison van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken en een expert op het gebied van het gebruik van kwik bij groot- en kleinschalige delving van goud gerelateerd aan het Minamata-verdrag, stond de pers te woord om aan te geven wat haar missie in Suriname precies inhoudt.
Het Minimata-verdrag buigt zich over erkenning van de wezenlijke lessen van de Minamata-ziekte als gevolg van kwikverontreiniging en de noodzaak om een goed beheer van kwik te waarborgen en om dergelijke gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen. Dit verdrag is het eerste verdrag dat specifiek kwik als zwaar metaal zal aanpakken. Het doel van dit verdrag is het beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu tegen antropogene emissies en lozingen van kwik en kwikverbindingen. De bepalingen van het verdrag richten zich op het verbod op het mijnen met en van kwik, na toetreding tot het verdrag. Elke partij met kwik mijnbouw dient vóór de datum van toetreding voor een periode van maximaal 15 jaar het gebruik van kwik bij het mijnen uitgebannen te hebben. Kwik uit dergelijke mijnen mag slechts voor gebruik van productie van ‘mercury added products’ of in ‘manufacturing processes’ worden toegestaan.
Het Minimata-verdrag is nog niet in werking getreden vanwege de vereiste 50 ratificaties. Het verdrag is door maar 9 landen geratificeerd. Suriname is nog geen partij bij het verdrag. De bedoeling van Dennison haar missie is om in feite Suriname te ondersteunen om richting het tekenen van het verdrag te gaan.
Dennison gaf aan dat zij met haar technische medewerkers richting Suriname is gekomen om een overzicht te genereren van de Surinaamse situatie. Dennison gaf namelijk aan dat de situatie van land tot land verschilt. Haar bevinding tot nu toe is dat Suriname op het juiste spoor is met betrekking tot het gebruik van kwik. Ze ziet dat er een wil is. Dennison is de mening toegedaan dat Suriname door het tekenen van het Minimata-verdrag een heel goed voorbeeld zou kunnen zijn voor andere landen die het ook nog niet hebben gegaan. Dennison vertrekt op vrijdag 19 december vanuit Suriname, maar gaf in gesprek met Dagblad Suriname aan dat haar technische medewerkers wel terugkomen om het werk voort te zetten.

error: Kopiëren mag niet!