Monorath herkozen als deken Orde van Advocaten

Advocaat Harish Monorath is vandaag herkozen tot deken van de Surinaamse Orde van advocaten (SOVA). De jurist, die tevens ook volksvertegenwoordiger is, zegt aan Dagblad Suriname dat hij bij enkele kandidaatstelling is gekozen. Tijdens de verkiezingen vanmorgen in het Parkgebouw werd door de verkiezingscommissie vastgesteld dat tot 27 november slechts de lijst-Monorath was ingediend. Volgens de herkozen deken spreekt hij over een consensuslijst, omdat hij alle kantoren heeft geraadpleegd en geprobeerd heeft om een brede vertegenwoordiging te hebben in het nieuwe bestuur. Kennelijk heeft dat volgens hem er toe bijgedragen dat er geen behoefte was voor nog een andere kandidatenlijst. Monorath werd in december 2013 al gekozen in deze functie. Hij verving de toenmalige deken Stanley Marica, die de maximale leeftijd van 65 jaar voor deze functie had bereikt. Er werd toen slechts voorzien in de functie van een deken met hetzelfde bestuur van Marica.
FR

error: Kopiëren mag niet!