NPS maakt zich op voor terugkomst in regeercentrum

NPS wilt prominent aanwezig zijn bij komende regering.4
NPS wilt prominent aanwezig zijn bij komende regering.5
NPS wilt prominent aanwezig zijn bij komende regering.6
NPS wilt prominent aanwezig zijn bij komende regering.3Tijdens een goed bezochte ressortmeeting van de NPS afdeling Paramaribo hield Gregory Rusland de aanwezigen voor dat de partij in een belangrijke fase is beland in aanloop naar de verkiezingen van 25 mei 2015. Volgens hem is het creëren van condities een van de zaken die alle leiders in acht moeten nemen. Er moet alles aan gedaan worden dat de kinderen en kleinkinderen de gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen en dat ze in de omstandigheid mogen verkeren om een goed leven te leiden in Suriname. ‘Zoals het hoort, moeten wij ervoor zorgen dat wanneer zij de verantwoordelijkheid overnemen van ons land, dat ze het onder goede omstandigheden overnemen’, gaf Rusland verder aan. Volgens hem mogen de kinderen en kleinkinderen geen broko pernasi overnemen.
NPS niet agressief genoeg geweest in het verleden
Rusland ging ook in op de geschiedenis van politiek Suriname. Volgens hem heeft de NPS in haar 68-jarig bestaan een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Suriname. De recente geschiedenis heeft volgens hem ook bewezen dat er een goede basis is gelegd voor ontwikkeling. In 2010 werd het een andere situatie vanwege het aantreden van een andere regering. ‘De basis die wij als NPS hebben gelegd, heeft ervoor gezorgd dat we niet in veel grotere problemen zijn, dan waarin we vandaag de dag zijn.’ De situatie die de NPS heeft gecreëerd met haar overige partners heeft ervoor gezorgd dat we het land, ondanks de verspilling van deze regering, nog steeds kunnen draaien op een verantwoordelijke manier. Rusland merkte wel op dat dit niet oneindig kan doorgaan. ‘Als deze regering de kans krijgt om nog eens 5 jaar te regeren, dan gaan we een situatie krijgen waarbij onze kinderen en kleinkinderen daadwerkelijk een broko pernasie gaan aantreffen’, gaf hij verder aan. Hij hield de aanwezigen verder voor dat de gesprekken met de partners voor wat betreft de samenwerking op regionaal niveau inmiddels zijn afgerond. De samenwerkingsovereenkomst is getekend en de eerste gesprekken voor wat betreft de samenwerking op DNA-niveau zullen deze week aanvangen.
‘We kunnen heel veel praten en wensen hebben, maar als we de politieke verantwoordelijkheid voor dit land niet krijgen op 25 mei 2015, gaan we met alle wensen blijven zitten.’ Naast deskundigheid heeft de NPS ook een bepaalde track record. Volgens hem moet alles in het werk gesteld worden, zodat de NPS prominent aanwezig zal zijn bij de volgende regering. Rusland is zich ook bewust van geluiden waar wordt aangegeven dat de NPS niet agressief genoeg is geweest in de afgelopen periode. Volgens hem kan dat ook als een strategie gezien worden. ‘We willen niet ons kruit verschieten voordat het nodig is.’ Volgens hem wordt eerst gewerkt aan het in place brengen van de interne structuren alvorens naar buiten te treden.
Genaro Alpin

error: Kopiëren mag niet!