Open brief aan President Bouterse

Geachte President Bouterse,
Ten eerste van harte gefeliciteerd met de mooie ontwikkelingen die zich sinds het aantreden van uw regering hebben voorgedaan. Met name voor onze kinderen. De Wet Kinderopvang is eindelijk aangenomen en wordt stapsgewijs ten uitvoer gebracht. Het is geweldig dat onze regering de bescherming van onze allerkleinste en meest kwetsbare burgers, de baby’s en kinderen, serieus neemt. Gezien dit alles bevreemdt het ons des te meer dat er nog steeds geen Mediawet is in ons land.
Controle op alle omroepstations is niet eenvoudig. Er zijn inmiddels tientallen verschillende radio- en tv-stations. Een wet, waarbij een mediabedrijf dat ’s middags films en/of overige mediaproducties uitzendt die ongeschikt is voor jonge kinderogen, automatisch zal worden beboet, is nodig. Wij als NGO’s en bezorgde burgers zijn bereid mee te helpen met de instelling en handhaving van een stichting mediaraad als uitvoerend orgaan. Hierin kunnen zowel mediabedrijven als overheidsorganen betrokken zijn.
De kwestie speelt al lang. Er zijn in januari 2008 meer dan 20.000 handtekening van burgers met een petitie om mediaregulering ingediend. Mediabeleid ter bescherming van de jeugd is wereldwijd geen punt van discussie. Waar wacht Suriname op? Dit kan zo niet langer. Genoeg is genoeg. Wij zijn de huidige situatie meer dan beu. Wij leven in een wereld die in een versneld tempo verandert. Werkeloos toezien is geen optie. Als natie zullen wij onze eigen identiteit moeten bepalen.
Hierbij willen wij u zeer dringend verzoeken om de voorzitter van de Nationale Assemblee, mevrouw Jennifer Simons, te vragen om de Mediawet in Suriname op de agenda te plaatsen voor behandeling in ons parlement. Wij weten dat mevrouw Simons zeer betrokken is bij het welzijn van onze jeugd en zich bewust is van de invloed van media.
Gezien uw jaarrede, waarbij u het welzijn van onze kinderen bestempelde als te zijn een van de speerpunten van uw beleid, verwachten wij niet minder dan uw snelle en welwillende medewerking.
Namens het Comité Kindvriendelijke Media Suriname,
Gloria Lie Kwie Sjoe – Wong Swie San

error: Kopiëren mag niet!