Wie geeft het goede voorbeeld?

Het is de laatste tijd schering en inslag binnen het politiekorps, dat men zich ernstig misdraagt. De zonen van Hermandad, die het juiste voorbeeld moeten geven, vervallen telkens in een of ander schandaal. Kijk maar eens naar het gesjoemel met staatsgelden.
De titel van het artikel spreekt voor zich: “Weer politieagent aangehouden voor gesjoemel met boetegeld”. Een korps, dat het goede voorbeeld moet geven, laat zich zo vernederen; schande, schande en nogmaals schande voor het totale korps. Is dit niet een vingerwijzing naar de korpsleiding, alsook aan de minister van Justitie & Politie? Moeten geen consequenties eraan verbonden worden? Heeft het beleid van deze minister (Belfort ) niet gefaald?
Dit mede gelet op de vele criminele activiteiten en vooral de onveilige situatie in het gehele land. In andere landen zou dit automatisch leiden tot verregaande gevolgen. Het aftreden van de leiding zou er zeker ook bij horen. Ik betwijfel heel dik of dit ooit in Suriname zal gebeuren. We zijn niet principieel. Met een glimlach wordt het geval op zich weggewuifd. Surinamers vergeten toch snel.
Er zijn waarschijnlijk nog veel meer vage praktijken op enkele afdelingen, die de pers niet halen.
Opgemerkt kan worden, dat er ook binnen andere korpsen, sprake is van malversaties en fraude!
Het volk leeft in een zeer angstige situatie en men voelt zich nergens meer veilig. Kan de Regering c.q. de Minister nog de veiligheid van de burgerij garanderen?
De ex-minister van J&P, Chan Santokhi, had in zijn periode de nodige daadkracht getoond om enkele drastische maatregelen te treffen. Hij heeft zelfs een aantal vergaande wetten laten doordrukken ten einde de veiligheid enigszins te garanderen.
De uitspraak van president Desi Bouterse, aan het begin van zijn zittingsperiode, dat alle traliewerk zal verdwijnen, heeft integendeel voor vermeerdering gezorgd!
Indien het veelvuldig voorkomt, dat politieambtenaren en andere functionarissen over de schreef gaan, dan dienen de nodige disciplinaire maatregel niet uit te blijven; en dit moet slagvaardig geschieden zonder aanzien des persoon.
Heeft de eed die men als ambtenaar of voor een of andere functie aflegt nog enig effect en waarde?

Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!