Srefidensi: kies je eigen president, VP, en DNA-kandidaten

Srefidensi verwijst naar een onafhankelijke status, wat vrijheid om te kiezen in zich bergt. De vraag is of deze geestelijke vrijheid wel degelijk door een ieder wordt gerespecteerd. In de politiek bijvoorbeeld merken wij dat er onnodig door politieke leiders intolerantie en zelfs vijandigheid tussen politiek andersdenkenden worden aangewakkerd en gestimuleerd. Bij gebrek aan een democratische inborst en een duidelijke ideologie wordt steeds geprobeerd elkaar persoonlijk aan te vallen en te beschuldigen. Hierbij wordt er totaal geen rekening mee gehouden wat de mogelijke effecten op samenleving zijn. Wantrouwen, angst, wanhoop, uitzichtloosheid, apathie, en roekeloosheid zijn slechts enkele van de ongewenste symptomen van onze gedesintegreerde samenleving, wat eigenlijkeen tegenstellinginhoudt, uitgaande van de taalkundige betekenis van het woord ‘samenleving’. Gezien tegen het licht van ‘eenheid en saamhorigheid’, die op een of andere manier door alle politieke leiders gepredikt worden, is dit verbazingwekkend op zijn zachtst gezegd. Kandidaten worden ook op de kiezerslijsten geplaatst zonder het volk op gedegen wijze te raadplegen. Blindelingse loyaliteit en kapitaal schijnen hierbij van doorslaggevende invloed te zijn. De Progressief-Verheffende Partij (PVP) wil in dit kader een ommekeer teweeg brengen. Deze paradigmaverschuiving beoogt de PVP te bewerkstelligen doorbinnenkort via de website www.pvp.sr iedere kiezer uit te nodigen om
• één kandidaat president en één kandidaat vicepresident op te geven;
• en voor elk district één kandidaat-lijsttrekker voor De Nationale Assemblee;
• waarbij voor één van deze posities je eigen naam kan worden ingevuld.
Op deze manier hoopt de PVP de eerste aanzet te geven om daadwerkelijk srefidensi te kunnen ervaren. Elke kiezer kan dus nu zelf bepalen of hij/zij echt vrij wil zijn. Hierbij wordt de hoop gekoesterd dat de keuze van de kandidaten uit 70 % jonge dames en heren zal bestaan. Door deze werkwijze wordt ook een praktische strijd geleverd tegen vrouwendiscriminatie, het grootkapitaal, en armoede,aangezien geen van deze factoren uw keuze in de wegstaan. Ten slotte zegt de PVP: ‘Wan switi srefidensi gi ala sranansma!’.

Dr. Roy Bhikharie, PhD
Voorzitter PVP

error: Kopiëren mag niet!