Inheemse volken Amazone komen sterk vertegenwoordigt op COP 20 Conferentie

Zoals bekend wordt de 20ste Conferentie van de Partijen over Klimaatverandering (COP 20) van de VN dit jaar van 01 tot 12 december gehouden in Lima, de hoofdstad van Peru. De Federatie van Inheemse Organisaties in Peru, Aidesep, en het Coördinerend Orgaan van Inheemse Organisaties in het Amazonebekken, de Coica, zijn medeorganisatoren van COP 20 in Lima. Het zal de eerste keer in de geschiedenis zijn dat vertegenwoordigers van Inheemse volken, rechtstreeks betrokkenheid hebben in de organisatie van deze conferentie.
Participatie
De Coica heeft uit de 9 landen 10 personen per land ingeschreven voor participatie aan diverse onderdelen van dit wereldgebeuren en het gastland Peru zal met 300 Inheemse afgevaardigden de conferentie bezoeken. De vertegenwoordiging van Suriname zal deelnemen met een presentatie over het landrechtenvraagstuk en zal een expositie van kunst en cultuur organiseren. Speciaal voor dit gebeuren zal de grootste Westerse Maloka opgezet worden, waarin de Inheemse vertegenwoordigers de diverse onderdelen van de conferentie zullen uitvoeren. Een Maloka is een traditioneel gemeenschappelijk permanente woning, waarbinnen 20 tot 30 gezinnen zich kunnen huisvesten, zoals in Colombia en Bolivia. In Lima zal dit model van behuizing nagemaakt worden, uiteraard met modern westers bouwmateriaal. Uiteraard zal er zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de aard, het doel en de uitstraling van een traditioneel Maloka.
Serieuze vraagstukken
Door de vertegenwoordigers van Inheemse volken van de Amazone zullen zoals gepland, enkele brandende vraagstukken aangekaart worden, zoals de landrechten en territoriale rechten, de beschermde gebieden en de sociale vraagstukken met betrekking tot klimaatveranderingen. De Inheemse volken zijn namelijk van mening dat niet de grillen van de natuur aangepakt moeten worden, maar de vernietigende karaktereigenschappen van de mens, die de grootste boosdoener zijn voor de verwoesting van de natuur op aarde.
Oprichting Fiosur
Gedurende de COP 20 Conferentie zal de Surinaamse delegatie de Coica en haar lidlanden uitgebreid informeren over de positieve ontwikkeling van de op handen zijnde oprichting van een Federatie van Inheemse Organisaties in Suriname, Fiosur, onder leiding van de heer Waldemar Jakaoemo.

error: Kopiëren mag niet!