Adek-studenten krijgen training in bestrijding huiselijk geweld

Adek studenten krijgen training in bestrijding huiselijk  geweld.1Studenten van de faculteiten Rechten en Medische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname worden getraind in het bestrijden van huiselijk geweld. De organisaties Institute for Woman and Gender Studies (IWFGDS), United Nations Population Fund (UNFPA) en UN Residence Coördinator organiseren deze training. De training vloeit voort als een follow-up van een paneldiscussie over huiselijk geweld die gehouden werd op 4 december 2013 in verband met ‘16 Days of Activism against Gender Violence Campaign’. Op deze paneldiscussies zijn inleidingen verzorgd door rechter Alida Johanns over de Wet Bestrijding Huiselijk Geweld en Carla Bakboord over huiselijk geweld en de rol van medici. ‘Na deze paneldiscussie was de behoefte aan trainingen groot en hierop is ingespeeld’, vertelt Renuka Biharie van IWFGDS. Studenten van de universiteit worden vaak betrokken bij discussies en lezingen, zodat hun vaardigheden steeds beter worden. Vorige week hebben studenten van de faculteit Public Administration ook actief gedebatteerd over “Vrouwen in de Politiek: Een Must?!.” Dit debat had ten doel de studenten te prikkelen om meer wetenschappelijk onderzoek te doen over vrouwen in de politiek, maar ook werd aan de studenten een platform geboden om zich te uiten over politiek-maatschappelijke vraagstukken en kritische standpunten in te nemen, vertelt Biharie. “Internationaal zijn er verdragen getekend en geratificeerd door Suriname om genderongelijkheid op elk gebied op te heffen. “Met name het Cedaw-verdrag (uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen) onderstreept het onderscheiden of uitsluiten op grond van geslacht op zowel politiek, economisch als sociaal cultureel gebied of op welk ander gebied dan ook”, zegt Biharie verder. Staten die partij zijn bij dit verdrag moeten daarom ook passende maatregelen, waaronder wetgeving, nemen om de volledige ontplooiing en ontwikkeling van vrouwen te verzekeren. Karin Refos die de inleiding verzorgde gaf het belang aan van meer vrouwelijk leiderschap. Hierna werd er gedebatteerd op stellingen zoals het al dan niet invoeren van een quotasysteem voor Suriname en of het überhaupt zal werken, het plaatsen van meer vrouwelijke kandidaten op kiezerslijsten, de plaats die toebedeeld wordt aan die vrouwen op de kiezerslijsten, vrouwen als onderdrukster van eigen seksgenoten en de Surinaamse politiek (uitspraken en gedragingen recentelijk gedaan door politici op weg naar de verkiezingen). De studenten van de studierichting Public Administration hebben deze activiteit omarmd gezien de rol van het openbaar bestuur in politiek-maatschappelijke vraagstukken voor duurzame ontwikkeling.

error: Kopiëren mag niet!