Post academische cursus inzakecyber security met succes afgesloten

Het ‘Institute of International Relations’ (IIR)van de Anton de Kom Universiteit van Suriname organiseerde in samenwerking met het Bureau voor Nationale Veiligheid van 10 tot 21 november in de een postacademische cursus inzakecyber security, getiteld ‘New developmentandchallanges in the globalarena: cyber threatsandcyber security’. Op 21 november vond de afsluiting van de cursus plaats. Cyber security is onderdeel van nationale veiligheid. Vandaar dat het Bureau Nationale Veiligheid het voortouw zal moeten nemen. De directeur van het Bureau Nationaal Veiligheid, MelvinLinscheer, gaf aan dat Suriname met dit evenement nog in de kinderschoenen zit, maar dat er een begin aan bewustwording zal moeten worden gemaakt. De bewustwordingzal alle delen van het systeem moeten bereiken. De directeur gaf aan dat bewustwordingop zich niet voldoende is. De politieke commitment, finance, het bedrijfsleven en de samenleving moeten ook ondersteunend werken.Er komen vandaag de dag geen of weinig rapportages van cybercrime binnen. ‘Dit, omdat Suriname niet lang op de glasvezel zit. Maar Suriname is er nu wel op’, voegt Linscheertoe.
Harold Kolader, chairman van de IIR, gaf in gesprek met Dagblad Suriname aan dat de reacties positief waren. ‘Praktisch 2 weken elke dag hier komen zitten van 18:00 tot 21:00 uur na een werkdag achter de rug gehad te hebben, maakt dit natuurlijk zwaar. Wat wij hebben gezien, is dat de zaal dan nog elke dag vol was. Dat betekent dat men enthousiast was. Dat betekent ook dat men het nut van inzag. De participanten hebben in ieder geval een groter bewustwording gekregen om de gehele cyberkwestie niet licht te nemen is. Ze hebben informatie meegekregen, waarmee zij verder kunnen werken, waarbij ze weten waarmee ze bezig zijn. Die informatie worden zij geacht mee te nemen binnen hun branche, en het toe te passen bij het formuleren van beleid’, zegt Harold Kolader. De bedoeling van dit alles is dat het ondersteunend moet gaan werken voor de opbouw van cyber security. Dit zal uiteindelijk ook moeten leiden tot het scheppen van wetgeving voor cyber security. De afsluiting vond plaats middels het uitreiken van certificaten aan de deelnemers.

error: Kopiëren mag niet!