‘Mensenrechten in Suriname: waar staan we, waar gaan we?’

Mensenrechten waar staan we‘Mensenrechten in Suriname: waar staan we, waar gaan we?’ Dit was het thema van de vierde discussieavond georganiseerd door Stichting Projecta in het kader van de democratiemaand. De verschillende inleiders tevens mensenrechtenactivisten hebben die avond 6 onderwerpen belicht en de huidige stand van zaken in ons land besproken ten aanzien van de mensenrechten. Zo zijn verschillende mensenrechten waaronder, kinderrechten, rechten van mensen met een beperking, rechten van Inheemse volkeren, rechten van senioren, rechten op basis van genderongelijkheid naar gendergelijkheid en rechten van lesbiennes, gays, biseksuelen en transgenders (LGBT) bediscussieerd. Inleiders hebben ook aangehaald wat van de regering verwacht wordt als het om deze rechten gaat en dat het niet alleen bij praten moet blijven.
De inleider van de avond, Josee Artist, van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname heeft gesproken over het zelfbeschikkingsrecht van de Inheemse volkeren, het recht van de Inheemse gemeenschap om te kunnen participeren in democratische processen. Volgens Artist schenkt de overheid geen aandacht aan het zelfbeschikkingsrecht van de Inheemse gemeenschap, maar alleen aan de nationale ontwikkeling. Zij deelde verder mee dat de Inheemse gemeenschap ook deel uit maakt van de Staat Suriname en niet tegen ontwikkeling is, maar er een vorm van volledige participatie moet kunnen plaatsvinden tussen de overheid en de Inheemse gemeenschap.
Lilian Ferrier van de Foundation for Human Development heeft het gehad over het kinderrechtenverdrag en de rechten van kinderen. Zij benadrukte dat het belang van kinderen voorop gesteld moet worden en dat volwassenen hun verantwoordelijkheid naar hun kinderen toe ook moeten kennen. Volgens haar is het hebben van verdragen goed, maar het beleven van de bepalingen in de verdragen ontbreekt. De andere inleiders waren Carla Bakboord van Women’s Rights Centre die sprak over van genderongelijkheid naar gendergelijkheid en verbetering van de positie, Tieneke Sumter van de LGBT Platform die Suriname een stap vooruit ziet maken als het gaat om geregistreerd partnerschappen van dezelfde seksen en Natasia Hanenberg van de Stichting Blindenzorg Suriname die over mensen met een beperking sprak. Irma Loembang Tobing-Klein heeft het over de rechten van seniorenburgers gehad. De inleiders waren de mening toegedaan dat, als het gaat om de toegankelijkheid van het beleven van mensenrechten is ons land, één van de nijpende punten is dat de overheid er niet op toeziet dat de rechten worden nageleefd.

error: Kopiëren mag niet!