Randjietsing: ‘Als regering begroting niet kan goedkeuren, moet zij aftreden’

NF-fractieleider Radjkoemar Randjietsingh zegt aan Dagblad Suriname dat hij zich niet druk maakt over de late behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken. ‘Als de regering de begroting niet kan goedkeuren, moet zij aftreden’, benadrukt de VHP’er. De fractieleider reageert hiermee op de vrees van enkele assembleeleden van de coalitie, die aangeven dat indien de begrotingsbehandeling uiterlijk in december niet aanvangt, de kans groot is dat de datum van 25 mei volgend jaar voor het houden van de algemene verkiezingen niet haalbaar is. Dit, omdat in de begroting van Binnenlandse Zaken het budget voor de financiering van de komende verkiezingen is opgebracht. Deze opstelling kan leiden tot ongewenste toestanden, waaronder een overmachtssituatie die conform art 56 lid 2 van onze Grondwet de ruimte creëert om bij wet de zittingsperiode van 5 jaar van de leden van DNA te verlengen. Randjietsing vindt dat de stelling van de coalitie niet opgaat, omdat de verkiezingen met of zonder de nieuwe begroting door kunnen gaan. ‘Er is altijd geld voor de verkiezingen’, benadrukt de politicus. Randjietsingh zegt bewijzen te hebben dat de vorige begroting niet eens voor 38% is uitgevoerd. Dat betekent dat bij eventuele aftreden van de huidige regering er voldoende middelen ter beschikking zijn om de verkiezingen te organiseren.
De parlementariër vindt dat de coalitie verschillende methoden probeert te zoeken om het recht aan hun kant te krijgen. Echter is hun falend beleid de reden waarom zij momenteel met een quorumprobleem zitten. De volksvertegenwoordiger zegt wel medewerking te verlenen indien de regering toegeeft gefaald te hebben en opstapt. De oppositie zal dan ervoor zorgen dat er, indien nodig, een additionele begroting hiervoor wordt gebracht. Hetzelfde geldt ook voor de oppositie. Indien de coalitie zo bang is, moet die dan maar een additionele begroting voor de verkiezingen indienen. Fractieleider van de Megacombinatie Ricardo Panka heeft een totaal andere mening dan zijn overige fractiegenoten. De NDP’er vindt dat er andere mogelijkheden zijn indien de oppositie weigert mee te werken. ‘De coalitie heeft alle problemen kunnen weerstaan en zal zij de begroting ook met succes goedkeuren’, benadrukt Panka. De verkiezingen van 25 mei 2015 zullen de Staat Suriname ruim 101 miljoen Surinaamse dollars kosten. Echter, op de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken is hiervoor SRD 85 miljoen uitgetrokken. Behalve de 101 miljoen SRD heeft De Nationale Assemblee SRD 18 miljoen gereserveerd voor zowel de benoeming en de installatie van een nieuw parlement als de verkiezing en installatie van een nieuwe president en vicepresident. Er is veel te doen is naar de verkiezingsdag toe. Zo moeten duizenden stembiljetten op tijd gedrukt worden en stembureaus, verspreid over het gehele land, dienen ingericht te worden. Ook moet de bemensing van de stembureaus op tijd geïdentificeerd, geformeerd en geïnstrueerd worden. Zolang de begroting niet is goedgekeurd, mag dit geld niet worden uitgegeven. De datum van de aanvang van de begrotingsbehandeling is nog niet bekend. Volgens planning van de parlementsvoorzitter zou dat ergens in december moeten zijn.
FR

error: Kopiëren mag niet!