Charles Pahlad: ‘Sortu Ziekenhuis? Dat ding is een volkswoning!’

Charles PahladZo typeert NDP-topper en Assembleelid Charles Pahlad het nog op te zetten ziekenhuis, dat in het district Wanica moet komen. Pahlad, die trekker was van dit project, heeft afgelopen zaterdag duidelijk zijn misnoegen hierover laten blijken door weg te blijven van de eerste steenlegging. ‘Ik wil niets meer horen over welk ziekenhuis dan ook.’ Volgens de volksvertegenwoordiger kan er nimmer sprake zijn van een ziekenhuis wanneer bij de eerste steenlegging slechts acht kubieke meter betonmortel bij de storting wordt gebruikt. Dit is waarom hij het gebouw typeert als te zijn een volkswoning, een populistisch project van enkele leden van de paarse partij. De politicus vindt dat wanneer er sprake is van een ziekenhuis, dit duidelijk zo eruit moet zien. ‘Je ziet duidelijk het verschil tussen een ziekenhuis, een poli, een volkswoning en een medisch centrum’, benadrukt Pahlad. Dat Pahlad niet is geweest, doet hem helemaal niets. Het DNA-lid zegt dat hij het jammer voor de gemeenschap van Wanica vindt, omdat hij een beetje schuldig in deze is.
Een advertentie van Openbare Werken over het te bouwen Wanica Ziekenhuis heeft eerder deze maand ook voor veel commotie gezorgd. In de bekendmaking stond dat er een openbare aanbesteding wordt gehouden volgens de verkorte procedure, volgens de regels van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname (AWS). In de omschrijving stond ‘Bouw van de constructie ten behoeve van het verpleeg- en beddenhuis van het Medisch Centrum Wanica’. Volgens de uitleg van minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken ging het om een procedurele kwestie. Er zou niets aan de hand zijn. De aanbesteding heeft te maken met het deel van Suriname. Voor de bouw is er een schenking van US$ 24 miljoen en er wordt US$ 26 miljoen geleend van China. De uiteindelijke gunning van dit project is gegaan naar Surinam Road & Civil Technical Company NV (SRCC), een bedrijf van Rudisa holding. NF/VHP-assembleelid Asis Gajadien zegt dat hij afgelopen zaterdag uit betrouwbare bronnen van het ministerie van Openbare Werken vernomen heeft dat het contract met SRCC nog niet getekend is. Dit terwijl er reeds een startsein is gegeven. De volksvertegenwoordiger heeft vanaf het begin gehamerd dat het hier om een opgezette zaak ging. Zo heeft men binnen twee weken een verkorte aanbesteding gehouden en moet men ook binnen vijf dagen na de aanbesteding een aanvang maken met het werk. Gajadien is wel blij dat Pahlad nu vermoedelijk wel achter de waarheid is gekomen na het zien van de bouwtekening.
Pahlad zegt dat hij reeds lang van tevoren al wist dat iemand van de NDP, in dit geval ondernemer Dilip Sardjoe, de gunning zou krijgen. ‘Als ik de naam inschrijving hoor, krijg ik een trauma ervan.’ Openbare inschrijvingen moeten volgens Pahlad gewoon met het woord ‘fufuru’ worden getypeerd. Volgens de NDP-ondervoorzitter is het gebruik dat bij zulke inschrijvingen bepaalde afspraken reeds lang van tevoren worden gemaakt. Zo wordt de raming van het project, dat al van tevoren door het ministerie was bepaald, doorverkocht aan een bevriende aannemer. De politicus illustreert met een simpel voorbeeld. In geval de raming SRD 1000 is, wordt dan de afspraak met de aannemers gemaakt dat aannemer X SRD 900 vraagt en de anderen een veel hoger bedrag. Zo komt X in aanmerking voor die gunning. Een andere keer komt dan een andere aannemer aan de beurt, waardoor allemaal tevreden worden gesteld. De volksvertegenwoordiger vindt de aannemers ook laag voor het meewerken met zo een methode.
NV Centaurus van ondernemer John Gadjradj had op verzoek van Pahlad tien hectare terrein voor een symbolisch bedrag van SRD 1 verkocht aan de overheid. Pahlad zegt dat het nu erop lijkt alsof hij Poenai beet heeft genomen. Echter zegt de volksvertegenwoordiger ook dat reeds voor de toewijzing van dit perceel, leden van de paarse partij al klaar stonden om hun percelen voor miljoenen aan de staat te verkopen. Door zijn hard werk had hij deze ‘njan’ weten te voorkomen. De Chinese ambassadeur in Suriname, Yang Zigang, heeft eerder gezegd dat er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt over de grootte van het ziekenhuis. Deze uitspraak staat lijnrecht tegenover dat van minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken. Lackin gaf eerder aan dat er een openbare inschrijving nodig was, omdat China slechts bereid was een ziekenhuis met 30 bedden te financieren. De parlementariër kan zich niet indenken hoe de regering steeds geen duidelijkheid omtrent de financiering van dit project wenst te verschaffen. ‘Men investeert miljoenen om het programma Info Act als propagandamachine te gebruiken, maar men zegt niet welke problemen Suriname heeft gehad met China’, aldus de NDP’er.
FR

error: Kopiëren mag niet!