Duidelijkheid omtrent Sasi Sura-dag

Zoals bekend heeft de regering van de Republiek Suriname op woensdag 12 november 2014, het besluit genomen om maandag 24 november 2014 als éénmalige vrije dag aan te merken. Dit in verband met de erkenning van de dag waarop het Javaans Nieuwsjaar, Sasi Sura, valt. De dag van 24 november 2014 is uitgeroepen tot eenmalige vrije dag, niet gelijkgesteld aan de zondag.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft geconstateerd dat omtrent dit besluit er nog onduidelijkheid bestaat binnen de samenleving. De beslissing om de voormelde datum als eenmalige vrije dag, niet gelijkgesteld aan de zondag, aan te merken houdt het volgende in:
– Overheidskantoren en daarmee ook de scholen zullen op die dag hun deuren gesloten houden.
– Het bedrijfsleven in deze geheel vrij is zelf een besluit te nemen over het wel of niet verlenen van diensten aan het publiek. Het ministerie van Binnenlandse Zaken hoopt hiermee een stukje duidelijkheid te hebben gegeven over de toekenning van maandag 24 november 2014 als eenmalige vrije dag die niet aan de zondag is gelijkgesteld.

error: Kopiëren mag niet!