VSB adviseert bedrijven open te zijn op 24 november

Door de minister van Binnenlandse Zaken is in een algemene bekendmaking de dag van maandag 24 november 2014 als vrije dag – niet gelijkgesteld zijnde aan de zondag- aangemerkt. Het bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft na ampel beraad besloten om aan werkgevers het volgende te adviseren om hun bedrijfsactiviteiten onverkort voort te zetten. Werkgevers mogen hun bedrijfsactiviteit onverkort voortzetten met dien verstande dat aan medewerkers voor het arbeid verrichten op die dag geen extra beloning zal worden toegekend.
Toelichting:
Aangezien de dag 24 november 2014 niet valt onder dagen zoals bedoeld in artkel 8 lid 1 van de Arbeidswet 1963, dienen alle weknemers op die dag arbeid te verrichten. Het is derhalve aan de werkgever gelegen zelf te bepalen of- en inhoeverre rekening zal worden gehouden met de bekendmaking van de Minister van Binnenlandse Zaken. De Minister van Binnenlandse Zaken heeft krachtens de personeelswet de bevoegheid om over aangelegenheden landsdienaren en daaraan gelijkgestelden besluiten te nemen. De bekendmaking van de Minister aangaande de vrije dag dient derhalve in dit kader te worden bezien.
Het bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven

error: Kopiëren mag niet!