“Vergeet ons niet hoor…”

Het is erg gesteld met het corruptieniveau dat onder deze regering is bereikt. Economen in Suriname hebben nooit durven becijferen hoeveel procent van de gerealiseerde jaarbegroting verloren is gegaan aan corruptie oftewel inefficiëntie. Nu is de NDP-regering op dezelfde voet met de corruptie verder gegaan en men heeft geprobeerd om NF-uitvindingen te perfectioneren en het NF zelfs te overtreffen. Het verschil is wel dat in deze regeerperiode geen enkele corrupte overheidsman door de pg is gedaagd voor een strafrechtelijke vervolging eventueel na het stellen van in staat van beschuldiging in DNA. Er zijn NDP’ers die het zo bont hebben gemaakt, dat ook partijgenoten vinden dat het allemaal niet door de beugel kan. Een zo een NDP’er die grof over de schreef ging, is de eerste minister van OW: de man met de gouden toiletpot en de ‘opgepimpte’ auto, samen goed voor SRD 1.4 miljoen SRD. Deze NDP’er uit de intieme kring van de president heeft het zo bont gemaakt dat een prominente NDP’er graag wenst dat deze ex-minister wordt ‘gestript’. Deze ontevreden NDP’er verklaarde op de radio dat het wenselijk is dat een onderzoek wordt gedaan naar de bezittingen en het vermogen van deze persoon voor zijn ministerschap. Een sprong in bezittingen en vermogen moet door hem worden verklaard en indien dit onmogelijk blijkt of onrechtmatig, worden geconfisqueerd. Als dat zou gebeuren, kan deze president volgens de NDP’er zo weer de verkiezingen winnen. Op de ex-minister zijn er van meet af aan op- en aanmerkingen geweest wat zijn uitgavenpatroon betreft. Het lijkt alsof deze politicus met het levensdoel naar OW was gekomen om met geld over de balk te smijten. En er werd niet zomaar gesmeten, er werd precies gemikt. Deze minister heeft miljoenen uitgegeven en zijn familie zou ook betrokken zijn geweest met het leveren van goederen en/of diensten in het kader van de verspillingen. Net zoals het gesteld was met de OW-minister uit de NF-periode had dus ook deze minister berecht moeten worden, maar dat is niet gebeurd. De president heeft volgens de ontevreden NDP’er de hand boven het hoofd gehouden van deze minister. Hij werd niet vervolgd, maar werd tegen zichzelf beschermd door hem te reshufflen. Naar verluidt zou de president die tevens NDP-voorzitter is, hebben gecapituleerd toen de ex-minister/ politicus zou hebben gedreigd uit de partij te stappen en een andere partij op te richten als zij niet zouden worden gecompenseerd bij politiek verlies binnen de partij. Er zou naar verluidt sprake zijn geweest van extreme verrijking. Er werd geen exacte reden gegeven waarom Ramon A. moest aftreden, maar het moet gegaan zijn om zijn uitgavenbeleid en corruptie op het ministerie. Hij kreeg eervol ontslag. Het schijnt dat de ex-minister met een bepaalde persoonlijke missie – extreem rijk worden zonder hard te werken – naar OW was gekomen en dat hij daarin is geslaagd. De winsten zouden alleen niet alleen op hem van toepassing op hem zijn, maar ook zijn naaste familie en naar verluidt goed genoeg voor enige generaties. In de media is eerder verschenen dat vanuit de top van het ministerie aan inschrijvers werd gevraagd om hun bod met aanzienlijke bedragen te verhogen. Als voorwaarde van het verkrijgen van het werk moesten de verhogingsbedragen worden afgegeven aan de hoogste top en zelfs aan de partijkas. In de media is de zin ‘vergeet ons niet hoor’ aangehaald, dat deze regelmatig lachend door de bewindsman aan uitvoeders werd medegedeeld. Ondernemers die getuigden bij het betreffende blad zouden hebben verklaard dat ze inderdaad de bedragen betaalden en dat het hen opviel dat men nu op OW veel openlijker te werk ging. Onderhands gunnen zou veel zijn gebeurd en op gegeven moment noemde de oppositie een totaal bedrag van SRD 350 miljoen, waarvoor dit zou zijn gebeurd. Bij het aantreden van de nieuwe/huidige minister deed deze ook uitspraken dat er een verbetering zou optreden (geen ondoorzichtige onderhandse gunningen), dat er een onderzoek moest komen en dat het niet was op het ministerie qua uitgaven. De NDP’er deed ook een boekje open over Surzwam. De corruptie die daar in het bedrijf gaande is geweest, is algemeen bekend bij de burgerij en degenen die er belang bij hebben dat de natte infrastructuur onderhouden blijft. Hier maakten wij er ook enige keren melding van. Er is flink huis gehouden op Surzwam en dat is ondersteund door de PL. De directeur van dit bedrijf zat dichtbij de partijvoorzitter en profileerde zich evenals de huidige LVV-minister ook duidelijk als PL’er o.a. door aanwezigheid op partijactiviteiten. Door de leider van het Rijstorgaan is een dossier met stukken over malversaties bij Surzwam eerst ingediend bij de huidige LVV-minister die daar niet op reageerde. Nu is alles gedeponeerd bij de pg en kijken wat daarvan terechtkomt. Deze directeur had het zo bont gemaakt dat hij onder curatele moest worden gesteld. Deze ‘kleine sjoemelaar’ zit nu netjes in het NDP-kamp en de LVV-minister wordt de NDP-lijsttrekker van Wanica. Politieke ‘shoppers’ en opportunisten worden ruim geaccommodeerd in de NDP en de partij trekt op een nog onverklaarde wijze alleen personen van een bepaald gehalte aan. De president – die ook NDP-voorzitter is – wordt heel vaak beticht van ‘corruptiefaciliterend beleid’. Nu blijken deze beschuldigingen niet op onwaarheid te berusten. Door corruptie kon Suriname niet op volle potentie van onze verdiensten worden ontwikkeld en nam de financiële soliditeit af. De groep om de NDP-voorzitter is verrot en dat doet ook zijn geestelijke begeleider blijken. Onder de NDP-leiding is degelijk financieel beleid een heel moeilijke en haast onhaalbare zaak.

error: Kopiëren mag niet!