Inter-Maretraite tegen vestiging goudopkoop bedrijf

De sportvereniging Inter-Maretraite zet de reeds ondernomen acties tegen het opzetten van een goudopkoop bedrijf aan de Maretraiteweg voort met een protestdemonstratie op zaterdag 8 november op het Boys Sportcentrum aan de Eldoradolaan. Buurtbewoners zijn fel gekant tegen de voorgenomen plannen vooral met het oog op het in het milieu vrijkomen van kwikdamp en overige schadelijke gassen bij het goudzuiveringsproces. In een eerder aan DNA Voorzitter en de First lady aangeboden schrijven was reeds aandacht gevraagd voor dit probleem en sindsdien is het enkele keren in actualiteitenprogramma’s besproken door DNA leden en de leiding van het Districtsbestuur.
Het assembleelid Carl Breeveld dat zich beijvert voor een betere ruimtelijke ordening, heeft zich bereid getoond de acties van de Maretraite buurtbewoners te ondersteunen en in dat verband zal hij ook prominent aanwezig zijn.
De mobilisatie moet vooral buurtbewoners en kinderen van omliggende scholen die voor het vak lichamelijke opvoeding gebruikmaken van het Boys sportcentrum op de been krijgen. Met medewerking van storyteller Paul Middelijn, Adek docent en milieu deskundige Ir. Dennis Wip, Ilonka Elmont en presentaties van verschillende scholen zal een informatief en attractief programma worden afgewerkt.
De activiteit begint om vier uur smiddags en de organisatie verwacht een massale opkomst.
SV Inter-Maretraite

error: Kopiëren mag niet!