DRS ernstig verontrust over jeugdcriminaliteit

De politieke partij voor Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven (DRS), volgt al enige tijd met grote zorg de mediaberichten omtrent jeugdcriminaliteit in onze samenleving.
Volgens onze informatie worden er haast elke dag jongeren aangehouden wegens criminele daden. In het jeugdopvanghuis “Opa Doelie” zitten er 13- en 14-jarigen die zich schuldig hebben gemaakt aan kapitale delicten als moord, doodslag, roofmoord en zware mishandeling.
Dit probleem dateert niet van vandaag maar het lijkt met de dag erger te worden.
Het gaat niet goed met onze jeugd en jongeren. Teveel van ons jong volk, dat onze toekomst vertegenwoordigt, beland in gevangenissen of eindigt als drugsverslaafde, drughandelaar, of lid van een criminele bende.
Deze regering heeft een speciaal ministerie voor Jeugd en Sport ingesteld. Maar met zowel de sport als met de jeugd in ons land gaat het sindsdien alleen maar bergafwaarts.
De naschoolse opvang, door de president een bron van corruptie (njan patu) genoemd, heeft geen enkel positief effect op slagings- of drop-out percentage.
Er is een Presidentiële Werkgroep Integraal Kinder- en Jeugd beleid in mei 2011 geïnstalleerd. Deze werkgroep heeft in maart 2013 een rapport geproduceerd. Hoewel er kritiek is op de inhoud van het rapport is er in elk geval iets gedaan. Maar het heeft er veel van dat dit rapport thans stof vergaard in een of andere bureaulade.
Tijdens het Nationaal Jeugdcongres in 2013 is het fenomeen tienerzwangerschappen als probleem geïdentificeerd. Aan het eind van het congres werden de zorgpunten vervat in een document waarin de vraagstukken puntsgewijs zijn aangehaald. Het Nationaal Jeugdparlement voegde de districtspresentaties eraan toe en het pakket werd naar de relevante instanties verstuurd. Ook het Kabinet van de President heeft zo een pakket ontvangen voor opname in het beleid van 2014. Wij hebben tot nog toe niet veel gemerkt van een beleid op dat gebied.
De huidige toestand van onze jeugd en jongeren is volgens ons het bewijs van een falend jeugdbeleid.
Beleidsmakers moeten beseffen dat de jeugd het product is van de samenleving waarin zij opgroeit. Onze jeugd krijgt te veel verkeerde signalen vanuit die samenleving en moet het doen met een aantal voorbeeldfiguren waar weinig positiefs van uit gaat. Zij groeit op in een klimaat van straffeloosheid, corruptie, geweld en intimidatie. Agressiviteit en zedeloosheid worden dagelijks door sommige media verspreidt. Integriteit, idealisme, normen en waarden zijn ouderwetste begrippen geworden. Het hedendaags (moderne) devies schijnt te luiden: money talks, ‘neks no fout’!
Dit is het eerste probleem dat de regering dient aan te pakken indien ze daadwerkelijk een effectief jeugd en jongeren beleid wenst te voeren. Herstel van normen en waarden, integriteit en eerbiediging van wet en recht zijn basisvoorwaarden voor een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat is waar wij voor staan.
Partij voor Duurzaam en Rechtvaardig Samenleven (DRS)

error: Kopiëren mag niet!