Schoolvervoer Patamacca-gebied in gevaar

Voj-leerlingen van het ressort Patamacca in het district Marowijne kunnen elk moment zonder schoolbus komen te zitten. De motor van de huidige schoolbus verkeert niet in goede staat. Ouders van leerlingen hebben aan de bel getrokken en zoeken naar een oplossing. Schoolhoofd Mavis Botho van de Leonard Leithselschool te Pelgrimkondre heeft de bezorgdheid van de ouders aangehoord tijdens de ouderochtend. De grote gele bus raakt ook overvol met leerlingen op voj-niveau uit de dorpen langs de Patamaccaweg. Aangegeven wordt dat één bus niet voldoende is. Voj-leerlingen die komen uit het dorp Dantapu hebben ook geen bootvervoer ‘s morgens vroeg om hen op tijd af te zetten op Pelgrimkondre, van waaruit ze met de schoolbus naar Moengo afreizen. Komt er nog bij kijken dat deze groep vaak vanwege de overvolle bus niet kan meereizen. De optie van de nieuwe aangelegde weg te land naar Dantapu moet worden bekeken. Op dit moment is er geen busvervoer naar het dorp. Scholieren hebben zich ook voorgenomen het probleem aan de jeugdparlementariërs en DNA-leden uit het ressort voor te houden.

error: Kopiëren mag niet!