Onduidelijkheid over armoedecijfer Suriname

Onduidelijkheid over armoedecijfer Suriname1Vandaag is de Internationale Dag voor de uitroeiing van armoede. Deze dag wordt jaarlijks over de hele wereld gevierd op 17 oktober en is in 1992 officieel erkend door de Verenigde Naties. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Suriname 15,5% van de bevolking van minder dan 1,25 US$ per dag. De CIA World Factbook schatte dat in 2002 70% van de bevolking onder de armoedegrens leefde. Echter heeft de directeur van de Algemene Bureau voor de Statistiek (ABS), Iwan Sno, eerder dit jaar aangegeven dat er een nationale commissie moet worden ingesteld, die voornamelijk belast zal zijn met de meting van armoede in ons land. Op dit moment is het zeer onduidelijk hoe het met de armoede gesteld is in Suriname. Een dergelijke commissie zou hierin verandering moeten brengen. Reeds enkele jaren heeft het ABS geen cijfers meer geproduceerd over dit vraagstuk. Het ABS stelde vast dat de armoede 67% bedroeg in het jaar 2000.
Armoede is toegenomen zegt de oppositie, is afgenomen zegt coalitie
Armoedebestrijding heeft ook dit jaar hoge prioriteit binnen het regeringsbeleid. De leidende rol binnen dit beleid is deels toegewezen aan het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). De regering heeft hiervoor SRD 54.020.000 toegewezen aan dit ministerie. Het doel is om te verzekeren dat vooral de minderdraagkrachten worden voorzien in de noodzakelijke basisgoederen. Verschillende parlementariërs, onder wie ook Radjkumar Randjietsingh, hebben vaker aangegeven dat de armoedegrens in Suriname in de afgelopen drie jaar met SRD 1000 per maand is toegenomen. Dit betekent dat de grootste deel van de samenleving onder de armoedegrens leeft. Echter beweren de meeste assembleeleden van de coalitie dat armoede in Suriname is afgenomen. Een verduidelijking kan pas komen als het ABS een onderzoek hiernaar doet.
Voor extreme vormen van armoede in de Derde Wereld hanteert de VN sedert 2005 een dagelijks inkomen van US $2,50 per beroepsbevolking . Het aantal mensen dat volgens deze maatstaaf leeft over de hele wereld is sterk gedaald. Een rapport van de Wereldbank constateert dat in een aantal ontwikkelingslanden er een grote kloof is tussen arm en rijk. Er is geen toegang tot goede scholen, gezondheidszorg, elektriciteit, schoon water en huisvesting. Er is werkloosheid en er zijn vluchtelingen die in armoede vervallen door oorlog, klimaatsverandering en natuurrampen. Dimensies en oorzaak van armoede. Het concept armoede heeft niet alleen betrekking op relatief (zichtbare) maatschappelijke verschijnselen (bijvoorbeeld bedelaars en daklozen), maar er kan ook een absolute inhoud aan gegeven worden. Dit wordt toegepast bij het meten van de welvaart van de beroepsbevolking, die boven of onder de armoedegrens leeft.
FR

error: Kopiëren mag niet!