SOZAVO wil landelijk thuiszorgsysteem lanceren

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting wil het komend jaar een thuiszorgsysteem opzetten. Dat staat in de begrotingen van het ministerie. Het ministerie werd in de afgelopen jaren geconfronteerd met talrijke vragen over thuiszorg. Middels het opzetten van het thuiszorgsysteem zal de kwaliteit van het leven van hulpbehoevenden in Suriname verhoogd worden. Het thuiszorgsysteem is bedoeld voor hulpbehoevende senioren burgers, mensen met een beperking, chronisch zieken en verwaarloosde burgers. De Dienst Bejaardenzorg zal hierbij het coördinatiepunt zijn binnen het ministerie. Er zal eerst worden gestart met de financiering van thuiszorg voor diegenen die het echt nodig hebben zoals personen zonder familie, degenen die niet in staat zijn thuiszorg te betalen, alleenwonende sociaal zwakke burgers, verwaarloosde burgers, ondervoede burgers en burgers met een slechte gezondheidstoestand. Het ligt in de bedoeling wijkverpleging en preventieve thuiszorg in te zetten. Wijkverpleging is reguliere thuiszorg. Dat betekent dat op regelmatige basis thuiszorg wordt geboden. Via zustersposten in de wijk wordt huis aan huis de gezondheidstoestand geobserveerd en worden de nodige maatregelen getroffen of er wordt zorg verleend. Voorts zal er uitbreiding van de doorstroming van ziekenhuispatiënten naar de thuiszorg plaatsvinden. De opzet van een transferbureau zal volgens het ministerie onnodige hospitalisatie tegengaan. Deze kosten zijn voor het dienstjaar 2015 geraamd op SRD 150.000,. Er zullen transportmiddelen worden aangeschaft ten behoeve van de mobiliteit van de thuiszorgmedewerkers. Er wordt gedacht aan zowel fietsen, bromfietsen als auto’s.
ASP

error: Kopiëren mag niet!