Mahinder Jogi: ‘Treinverbinding is puur meki njang project’

Of de treinverbinding zo nodig moet komen, hierachter plaatst het VHP-assembleelid Mahinder Jogi grote vraagtekens. President Desi Bouterse heeft in zijn jaarrede het voornemen voor het realiseren van de treinverbinding aangehaald. Hoewel er een begrotingstekort is van SRD 0.7 miljard, is er bijkans SRD 1 miljard begroot voor de treinverbinding. De doelmatigheid en rechtmatigheid van dit project wordt ten zeerste betwijfeld door Jogi. Hij schroomt er niet voor het volgende te uiten: ‘De treinverbinding is een puur meki njang project.’
Intentie om te stelen
Jogi blijft bij zijn standpunt dat de regering verkeerde prioriteiten blijft stellen en populistische projecten uitvoert waarbij het gemakkelijk is om te sjoemelen. ‘Het is hun intentie om er zelf rijk van te worden door te stelen.’ Het assembleelid stelt dat er een scala aan zaken zijn waarvoor het bedrag van SRD 1 miljard besteed zou kunnen worden. ‘Geef een injectie aan de agrarische sector. Je kan het geld gegarandeerd terugverdienen, terwijl het bouwen van een treinverbinding beslist geen geld in het laatje zal brengen.’ Anderzijds beseft Jogi ook dat deze regering het karakter heeft van zoveel mogelijk geld uitgeven, terwijl er niet wordt stilgestaan bij het rendement en de consequenties daarvan.
Jogi vraagt zich af waarom het geld niet gebruikt kan worden voor de bouw van de stuwdam te Kabalebo. Dit zou vele voordelen met zich meebrengen voor de Staat middels het verkopen van de energie. ‘We zouden 50 jaren lang gegarandeerd stroom hebben zonder enige problemen.’ Verder zijn er andere zaken die dringend een financiële injectie nodig hebben waaronder het woningbouwproject, de infrastructuur, de bouw van de dijk om Paramaribo en omliggende gebieden te behoeden tegen het rivierwater, het opzetten van een nieuwe markt met moderne faciliteiten, het bouwen van parkeerhavens in de binnenstad om de drukte en filevorming te vermijden. Jogi herinnert eraan dat oud-minister van Openbare Werken, Ganeshkoemar Kandhai, al een project klaar had voor ontwatering van de binnenstad. ‘Maar neen, de verkiezingen zijn genaderd dus we gaan populistische projecten zonder enige waarde uitvoeren.’
Asha Gajadien-Bhagwat

error: Kopiëren mag niet!