Jogi ontdekt onderhandse gunningen Parmessar van SRD 40 miljoen

image3
image1
image2NF/VHP-assembleelid Mahinder Jogi heeft de hand weten te leggen op stukken voor oneigenlijke onderhandse gunningen gedaan door OW-minister Rabin Parmessar ter waarde van maar liefst SRD 40 miljoen. De volksvertegenwoordiger beschikt over missiven die ondertekend zijn door president Desi Bouterse, waarin het ministerie van Openbare Werken (OW) onlangs drie werken onderhands heeft gegund voor een bedrag van bijkans SRD 40 miljoen. Jogi benadrukt dat Parmessar bij zijn aantreden had beloofd dat onderhandse gunningen tot het verleden zouden gaan behoren. Echter blijkt de OW-minister hetzelfde beleid te voeren als zijn voorganger en partijgenoot Ramon Abrahams.
De beslissing voor de onderhandse gunningen is genomen in een regeringsvergadering, voorgezeten door het staatshoofd. Het gaat o.a. om een werk van SRD 18.907.065 dat gegund is aan het consortium Sunecon-Sintec. De gunning is ten laste van de begroting van het ministerie van OW voor de dienstjaren 2014, 2015 en 2016. Als tweede gaat het om een werk van Euro 1.570.279 dat gegund is aan het Finse bedrijf Vaisala voor de levering van een Doppler-radar voor de Meteorologische Dienst. In maart 2014 onthulde de minister van Openbare Werken dat de president zijn goedkeuring had gegeven voor de aanschaf van een Doppler-radar ten behoeve van de Meteorologische Dienst. Toen werd al gezegd dat het niet om een klein bedrag ging. De radar zorgt ervoor dat weerkundigen geen weervoorspellingen voor de volgende dag hoeven te doen, maar van drie uren vooruit. Dit heeft ook zijn voordelen voor de Luchtvaartdienst, de sluiswachter, maar ook voor personen die bijvoorbeeld een evenement willen organiseren.
Als laatste gaat het om US$ 4.050.000 dat naar het aannemingsbedrijf Broad Homes Industrial International Co. Ltd. gaat. Deze onderneming is gevestigd in zowel China, als in Suriname. Opvallend is dat op dit adres ook China Zhong Heng Tai Investment (Suriname) NV gevestigd is. Broad Homes zal zorgen voor de bouw van 150 prefab woningen te Okrodam, Weg naar Zee. De kosten blijken echter te hoog te zijn. Een eenvoudige berekening leert dat de bouwkosten van een prefab woning van ±65m2 hier ± USD 27.000 (oftewel SRD 87.710) zullen bedragen. Jogi vindt dat de minister aan het budgetrecht van het parlement komt. Jogi vraagt zich af waarom ineens zoveel haast wordt gemaakt voor deze projecten. Artikel 18 van de Comptabiliteitswet geeft volgens het assembleelid aan dat pas afgeweken mag worden van het houden van een openbare aanbesteding, wanneer een dringend reden daartoe aanwezig is. Vooral de asfaltering, directievoering en adviezen genieten volgens hem weinig prioriteit. Er kon gemakkelijk een openbare aanbesteding worden gehouden, waardoor meer mensen konden reflecteren. In de missiven is er geen onderbouwing gegeven voor deze onderhandse gunningen.
De volksvertegenwoordiger heeft in 2013 ook alarm geslagen bij de illegale praktijken van ex-OW-minister Ramon Abrahams. Deze had voor ruim USD 100 miljoen onderhandse gunningen gedaan. Jogi had toen de kopieën van de resoluties van 18 onderhandse gunningen waarvan 17 betrekking hadden op het ministerie van Openbare Werken (OW) en 1 op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De VHP’er zei toen dat de meeste corruptiepraktijken op het ministerie van OW plaatsvinden. Hij vraagt zich af waarom de minister niet op een normale manier de gunningen heeft gedaan, waarbij een ieder de gelegenheid krijgt om een offerte in te dienen. Op basis van kwaliteit, ervaring en prijzen moeten dan de gunningen worden gedaan. Jogi zegt dat de regering niets anders doet ‘dan op grote schaal stelen van het volk, om dan als het graf te zwijgen wanneer aan de regering rekenschap wordt gevraagd’. ‘De kans is groot dat Parmessar ook een grote njang hiermee maakt’, aldus de VHP`er.
FR

error: Kopiëren mag niet!