Tegenstrijdige signalen

De zeer te betreuren dood van een echtpaar de afgelopen dagen door brand in hun huis brengt de samenleving tot de ontdekking dat ze in een moeilijk parket zit. Op een gegeven moment is de criminaliteit in Suriname explosief toegenomen, waardoor nagenoeg elke burger genoodzaakt werd dievenijzer te plaatsen in zijn woning. Elk dievenijzer had een eigen logica, de regering heeft in het kader van haar veiligheidsbeleid nooit instructies uitgevaardigd en de burger behulpzaam geweest bij het plaatsen van dievenijzer. Huizen werden net gevangenissen en het dievenijzer was het symbool van de angst waarmee de Surinamer bevangen was. Dieven en rovers hebben inmiddels wegen ontdekt om ook dievenijzers uit te schakelen. Toen in 2010 campagne werd gevoerd, is door de NDP-voorzitter (de huidige president) beloofd dat hij het land zodanig veilig zou maken dat alle dievenijzer overbodig zou worden in Suriname. Inderdaad waren alle huizen in Suriname in de afgelopen gevangenissen geworden, Surinamers hadden het tot kunst verheven. De belofte dat het dievenijzer weggehaald kon worden, is niet uitgekomen. De criminaliteit is juist toegenomen met nieuwe tendenzen als het mishandelen van weerloze oudere burgers die niet in staat zijn noch de intentie tonen om weerstand te bieden. De harde criminaliteit is toegenomen. Naar aanleiding van het fatale brandincident van enige dagen terug zegt de brandweer dat dievenijzer op een bepaalde manier moet worden geplaatst. Impliciet zegt men dus dat het dievenijzer noodzakelijk is, maar dat er methodes zijn. Over deze methodes wil men ook niet openlijk zijn, maar men zegt dat men de burgerij ‘one to one’ zal tegemoet treden. Wel zegt men dat het van binnen moet worden geplaatst en wel zodanig dat het open kan worden gemaakt bij een calamiteit. De burgerij kan daarop nu haar vindingrijkheid maar loslaten en kijken of het werkt of niet. Ook het KPS zou instructies geven hoe dievenijzer op de juiste manier te plaatsen. Door het KPS is via de media geïnstrueerd om extra te beveiligen en om een alarm te plaatsen. Dit alles is in schril contrast tot wat de president in zijn campagne heeft verklaard. Dat werd ook gezegd toen een oude mevrouw werd aangevallen in haar huis. Er is een angst bij mensen, met name zij die een beroving of een diefstal persoonlijk of in de familie hebben meegemaakt. De dood van de twee burgers in Suriname heeft te maken met de angst tegen rovers. De maatregelen die getroffen zijn, hebben geleid tot de dood van deze burgers. Het huis was zodanig beveiligd dat men niet eruit kon. De brand bemoeilijkte kennelijk deze burgers om de toegangen open te krijgen. Hun lichamen zouden elk bij twee ingangen zijn aangetroffen. De burgerij komt nu tot het besef dat ze vastzit tussen twee gevaren die met elkaar tegenstrijdige maatregelen vereisen. Tegen rovers moet het huis (van buiten) moeilijk open te krijgen zijn. Dit kan beteken dat bij bijkomende omstandigheden als een brand, het huis ook van binnen moeilijk open te maken is. Aan de andere kant moet het huis snel open te trappen zijn bij calamiteiten als een brand. Toegangen naar buiten moeten dan niet gebarricadeerd zijn. De burgerij koos altijd voor maatregelen tegen de rovers en dieven. Nu beseffen we dat we daarbij heel vindingrijk moeten zijn. Een deel van de dievenijzers die zowel van buiten als van binnen zijn geplaatst, zijn dus niet goed. Sommige burgers beseften dat voor het fatale incident, maar velen zullen in de komende dagen tot die ontdekking komen. Alles weer laten bevestigen of nieuwe tralies laten maken zal weer een nieuwe uitgavenpost worden, waartoe niet alle burgers in staat zullen zijn.
Opmerkelijk is dat de Juspol-minister, alhoewel hij zegt dat hij de afloop van de brand erg vindt, de burgerij voor het een en ander verantwoordelijk wil stellen. Er zou zijn beweerd dat de brandweer vaak wordt gehinderd door burgers om het werk te doen. Het is van belang om hier te benadrukken dat de brandweer bij een brandmelding ervoor moet zorgen dat alle relevante diensten zoals de EBS, de ambulancedienst en de politie (afsluiting van het gebied), worden gealarmeerd, zodat ook zij ter plekke zijn.
De verkiezingen zijn over enkele maanden en wat is gebeurd geeft aan dat het niet nakomen van de belofte door de NDP-voorzitter/president uiteindelijk leidt tot fatale situaties zoals recent. De komende maanden is het niet uitgesloten dat zichtbaar hard wordt opgetreden tegen de criminaliteit. Wanneer een paar van de rovers worden geëlimineerd, zal de indruk ontstaan dat de regering de criminaliteit serieus neemt. Duurzame maatregelen zullen echter niet genomen worden, maar de Surinaamse kiezers is doorgans kort van memorie.
Wat we nu dus hebben is dat zowel de brandweer als de politie impliciet voorstanders zijn van dievenijzer. De burgerij moet dus reden hebben om angstig te zijn tegen rovers. De tralies zouden weggaan, maar vorderingen zijn niet geboekt. De komende verkiezingen zullen een vijand blijken van duurzame oplossingen. In dit geheel hebben wij geen kredietwaardige instituten zoals ngo’s die meer gebalanceerde oplossingen kunnen aandragen. Het is de regering nu aan te bevelen dat ze haar taak inzake de brandveiligheid niet verzaakt en niet alleen optreedt bij grasbranden en bij vuurwerk. De brandweer moet de burgerij goed informeren op het stuk van het dievenijzer. De regering moet aan de andere kant wel duurzame maatregelen tegen de crime aankondigen. Vanuit het KPS en de politieautoriteiten is er op dit stuk een heel zwak optreden te bespeuren.

error: Kopiëren mag niet!