NCCR boekt vorderingen bij acties tegen ebola

Minister Michael Blokland en NCCR-topman Jerry Slijngaard
Minister Michael Blokland en NCCR-topman Jerry Slijngaard
Het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) is al bezig voorbereidingen te treffen hoe te handelen mocht het ebola-virus, dat grote delen van Afrika in zijn greep heeft, overwaaien naar Suriname. Volgens Jerry Slijngaard, coördinator van NCCR, zijn intussen vorderingen geboekt en zijn er acties ondernomen om op een adequate wijze te kunnen inspelen mocht het zo zijn dat er inderdaad verdachte gevallen van ebola in Suriname zich zouden manifesteren. Op plaatsen waar mensen het land kunnen binnenkomen, zijn zogenaamde surveillancesystemen geplaatst. De passagiers worden hier dan onderworpen aan bepaalde opgestelde vragen. Indien de passagier het antwoord ja geeft bij elke vraag, is het zo dat die persoon kan vallen onder een ‘suspected person’. Er zijn dan maatregelen getroffen om de personen af te zonderen en dan een systeem van quarantaine in werking te laten treden.
Volgens Slijngaard heeft het NCCR ondertussen de diverse diensten als de politie, Nationaal Leger, brandweer, gezondheidsdiensten en de havenautoriteiten zover gekregen dat zij klaar staan om mogelijkerwijs met de knip op de vinger te kunnen inspelen. Er zijn noodmaatregelen getroffen, mocht er onverhoopt tussen nu en wanneer er een permanente quarantainefaciliteit is opgezet, ebola-besmettingen zich voordoen, waardoor het NCCR kan inspelen met een voorlopige faciliteit. Met de ambassade van de Verenigde Staten van Amerika is met de Centre for Disease Control (CDC) nauw contact, waardoor over en weer informatie wordt doorgespeeld. CDC is de ‘leading agency’ met betrekking tot dit virus. Volgens de NCCR-coördinator zijn in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid afspraken met de VS-ambassade gemaakt. Deze afspraken heeft Slijngaard gisteren bevestigd gekregen en ze houden in dat het NCCR voorzien zal worden van ‘personal protective equipment’ (PPE), waardoor de manschappen ook beschermd zijn bij het werken in de quarantainefaciliteiten. Voor het opzetten van een permanente quarantainefaciliteit zijn er intussen al tekeningen gemaakt.
Naast dit alles beschikt het NCCR over twee specialisten op het gebied van ebola, de infectiologen en een team van gezondheidswerkers die zich specifiek zullen bezighouden met deze zaak. Deze specialisten zijn intussen al getraind en zal er binnenkort een nieuwe training worden gestart voor een tweede team. Belangrijk volgens Slijngaard is om geen paniek te laten ontstaan binnen de gemeenschap. De strijd tegen ebola valt rechtstreeks onder het kabinet van de president.
FR

error: Kopiëren mag niet!