Rapport anti-corruptie mechanisme van OAS uitgebracht over Suriname

Het comité van experts uit het Mechanism for the Implementation of the Inter-American Convention against Corruption (MESICIC) van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft een Surinaams rapport overgenomen over de implementatie binnen het raamwerk of corruptie tegen te gaan tijdens de 24ste ontmoeting in het hoofdkwartier van OAS in Washington.
Dit gebeurde tijdens de vierde ronde van de review van het mechanisme. Tijdens deze meeting heeft MESICIC ook vergelijkbare rapporten overgenomen van onder andere Belize, Haïti en Jamaica. Het MESICIC is een coöperatief mechanisme tussen staten in welke het legale en institutionele raamwerk van elk land wordt doorgenomen.
MESICIC heeft afgelopen april een bezoek gebracht aan Suriname en besprekingen zijn gehouden met het Openbaar Ministerie, het Financieel Onderzoeksteam van de politie en DNA commissie betreffende de anticorruptiewet. Er werd getoetst hoe Suriname invulling geeft aan de bestrijding van corruptie en aan de hand van deze informatie zullen experts nagaan of de informatie die Suriname heeft aangeleverd overeenkomen met de werkelijkheid.
Het rapport bevat een samenvatting van de implementaties binnen Suriname, om de problemen van corruptie binnen het land aan te pakken die in de eerste ronde geformuleerd waren.
Hierin werden een aantal aanbevelingen geformuleerd waaronder die voor het Gerechtshof. De procedures waarop rechters worden aangewezen zal verbeterd moeten worden waarbij gekeken wordt naar de ethische codes, versterking van financiële autonomie van het Gerechtshof en een introductie van het verplicht maken om verantwoording af te leggen over de prestaties van de aangewezen justitiële administratiefuncties.
Daarnaast zal het Ministerie van Justitie en Politie (JusPol) maatregelen moeten nemen om corruptie binnen het ministerie en andere overheden aan te pakken, waarbij inter-institutionele mechanismes worden gecreëerd en jaarlijks financiële en managementele rapporten worden gepubliceerd op de website van JusPol en andere media.
Aan Bureau CLAD werd toegeschreven dat deze de verplichting zou moeten hebben om bewijzen van corruptie openbaar te maken en zouden de standaarden van CLAD verbeterd moeten worden. Ook de CLAD moet jaarlijks managementele rapporten openbaar maken in jaarverslagen zo dat de samenleving deze informatie kan krijgen.
Een aantal aanbevelingen staan sinds de eerste ronde op de agenda. Hiervan zijn de belangrijkste: het creëren van mechanismen voor rijksambtenaren om gevallen van corruptie aan de juiste autoriteiten te kunnen rapporteren en het registreren van het inkomen, de bonussen en andere gelden van een ambtenaar.

error: Kopiëren mag niet!