ANDERE WERKTIJDEN IN SURINAME?

Wij leven in te tropen waar temperaturen boven de 30 graden Celsius normaal zijn. Vroeger toen er nog geen goede wettelijke regelingen bestonden, konden bijvoorbeeld de slavenhouders de mensen naar eigen dunk uitbuiten, en de werktijden bepalen zoals hen dat uitkwam. Thans bestaan er verschillende wettelijk geregelde tijden voor de meeste werknemers in ons land waar tevens door de Arbeidsinspectie toezicht op wordt gehouden. Zo gelden er andere werktijden in het onderwijs die veel verschillen met de werktijden bij de overheid. Bovendien beschikt bijna geen enkele school over airconditioning. Deze luxe is vaak voorbehouden aan de directies van een beperkt aantal scholen. Voorts zijn de vakanties anders geprogrammeerd. In het bedrijfsleven zijn de werktijden vaak bepaald na intensieve onderhandelingen, en vastgelegd in de verschillende cao’s. Door de diversiteit in de arbeidstijden kan de overheid bij het wijzigen van deze tijden – om de “energiecrisis” te bestrijden – slechts een zeer beperkte bijdrage hieraan leveren. De kwestie die dan aan de orde is, betreft of deze tegemoetkoming voldoende energie oplevert om het programma van loadshedding definitief te beëindigen. Ik vermoed van niet! Het tempo bij de overheid is al zo traag waardoor een eventuele vermindering van de werktijd er juist voor zal zorgen dat er nog minder wordt geproduceerd terwijl zulks daarnaast een verlammende werking heeft op onze economie. Nu al duurt het soms een jaar voordat een verkregen reçu wordt uitbetaald. Dit hele systeem moet trouwens op de schop! Daar heb ik al eerder over geschreven. Het verbaast mij dat er nog steeds ondernemers zijn die diensten aan onze overheid leveren terwijl van een vlotte betaling nauwelijks sprake is. Zou dat wellicht eveneens te wijten zijn aan de wijdverbreide corruptie?
Onderzoek naar de werktijden bij de overheid
De president heeft aangekondigd een onderzoek te doen om te bekijken of het niet wenselijk is de werktijden bij de overheid in te korten. Waarom? Ik vraag mij af of deze strategie enige merkbare winst zal opleveren. Bovendien maken niet alle ambtenaren in even grote mate gebruik van de energie, en sommige afdelingen zoals de brandweer, het gevangeniswezen, de militairen en de politie zullen toch 24-uur blijven werken. Althans bepaalde diensten draaien gewoon door. Een zeer beperkt deel van de ambtenaren kan dan eerder naar huis gestuurd worden waarvan hun afwezigheid op het beperken van de energie dus weinig impact zal hebben, is mijn prognose. Ik ben benieuwd welke adviseur van de president met dit idee is gekomen. Of is het zijn eigen uitvinding geweest? Deze visie is arbitrair en daarom aanvechtbaar! Er zal een ander plan gemaakt moeten worden waarbij de totale bevolking betrokken wordt. Naar analogie van de energiebesparing in vele Westerse landen zal er een programma ontwikkeld moeten worden om zuiniger om te gaan met de schaarse middelen als benzine, gas, elektriciteit en water. De kosten voor onder andere deze bronnen van energie moeten in heel Suriname omlaag! Tegenwoordig is er in bijna elke auto een airco gemonteerd die voluit aanstaat. Weet men wel hoeveel energie (benzine of diesel) zo’n airco verslindt? In de middag waait er vaak een frisse bries in ons land. Toch blijven de meeste (geblindeerde) autoramen gesloten. Is dit geen kwestie van een bepaalde mentaliteit? Ik zal maar zwijgen over de verspilling van elektriciteit, gas en water bij bijvoorbeeld de bedrijven en huishoudens. Kijkt u maar goed om u heen. Ik verwacht dus dat bij het onderzoek naar de werktijden bij de overheid – met een eventuele inkorting – er idem dito wordt gekeken naar het gebruik van onze schaarse energie door de totale bevolking. Waarbij ik tevens meld dat er nauwelijks elektriciteit is in het binnenland, er een schaarste is aan gezond drinkwater, en verder benzine en gas heel duur zijn. Als er verspilling is, vindt die dus meer plaats in stad en district.
Het verhogen van prijzen
Uiteraard moet op termijn bekeken worden of de energieprijzen niet omhoog moeten. Zeker als onze mentaliteit niet verandert. De verhoging van de benzineprijs is niet zomaar gekomen! Daar is een bepaalde reden voor geweest. En deze prijzen werken door in de productie van de hele economie. Dit zal evenzeer gelden als de prijzen van de overige energieproducten worden verhoogd. Belangrijk is dat vooralsnog alle parastatale bedrijven worden doorgelicht vanwege de vermeende enorme corruptie en wanprestaties die voortdurend worden geleverd terwijl hier een vorstelijke beloningsstructuur bestaat op het gebied van de primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden: “Welke regering durft de kat de bel aan te binden?”. Het is nu niet nodig om paniekvoetbal te spelen maar de oorzaken van het probleem dienen in de juiste volgorde aangepakt te worden, lijkt mij. Er zal bij een drastische verhoging van de prijzen bijna niet mogelijk zijn om de vele arme gezinnen te vermijden. Bovendien zullen bedrijven – zoals gebruikelijk – de verhogingen doorberekenen: “Alleen voor niets gaat de zon op”. Vroeger toen mijn vader bij de Ogem (later EBS) werkte, hadden wij gratis elektriciteit. Tevens mocht hij conform de voorwaarden – zoals vastgelegd in de cao – de elektriciteit voor drie airco’s gebruiken. Uiteraard was het verbruik gelimiteerd maar wij mochten in deze weelde leven. Geld om airco’s te kopen, was er natuurlijk niet want daarvoor verdiende mijn vader te weinig. Hoe rooskleurig zal de situatie voor stafleden er dan niet hebben uitgezien. Volgens bekomen informatie, bestaat deze omstandigheid nog steeds. Begrijpt u nu waarom de OWOS (Ogem Werknemers Organisatie Suriname) – de vakbond bij de EBS – zo wordt tegengewerkt door de directie? Enige tijd geleden werden werknemers zelfs zonder opgaaf van redenen ontslagen. Deze willekeur heerst er onder andere nog steeds bij de EBS die eerst grondig aangepakt moet worden. De ingewikkelde technische verhalen van: “Het water in het stuwmeer en andere verzinsels (van onnozele ingenieurs)”, kunnen wat mij betreft naar het rijk der fabelen worden verwezen. Eerst moet de corruptie en het wanbeleid bij de EBS grondig worden aangepakt, en dan de voorlichting om energie te bezuinigen om vervolgens als dat niet helpt de prijzen te verhogen. Wellicht wil onze regering aan deze volgorde insgelijks aandacht besteden. Want vanaf eind augustus 2014 is er geen oadshedding toegepast. Dus de voorlichting heeft wat uitgemaakt! Daarom verwacht ik dat de genoemde volgorde zal werken in het verbruik van onze schaarse energie!
Robby Roeplall

error: Kopiëren mag niet!